New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF provides information about recent activities in Slovak organized philately

23. 07. 2020

Exhibitions, competitions and other events:
Slovak Post has prepared an exhibition about the history of mining towns

Slovak Post has prepared an exhibition about the history of mining towns
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.teraz.sk
Published: 15. 08. 2012 16:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o výstave pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenskej filatelistickej akadémie, ktorej ťažiskom je súbor poštových historických materiálov – celín a celistvostí dokumentujúcich poštovú históriu miest Banská Štiavnica a Banská Bystrica usporiadaných na približne sedemdesiatich filatelistických listoch.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists