Slovak Post has prepared an exhibition about the history of mining towns - www.postoveznamky.sk

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2019

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2019 announced by the Union of Slovak Philatelists in cooperation with the Slovak Post Inc.

20. 01. 2020

Exhibitions, competitions and other events:
Slovak Post has prepared an exhibition about the history of mining towns

Slovak Post has prepared an exhibition about the history of mining towns
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.teraz.sk
Published: 15. 08. 2012 16:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o výstave pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenskej filatelistickej akadémie, ktorej ťažiskom je súbor poštových historických materiálov – celín a celistvostí dokumentujúcich poštovú históriu miest Banská Štiavnica a Banská Bystrica usporiadaných na približne sedemdesiatich filatelistických listoch.


Základné informácie:
Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists