The complex story of the joint issue Environmental Sustainability ACT NOW during the coronavirus pandemic COVID-19

Follow-up to the story of the planned joint release Environmental Sustainability of ACT NOW negatively affected by the COVID-19 coronavirus pandemic

29. 12. 2020

Exhibitions, competitions and other events:
Slovak Post has announced a competition for the most beautiful letter

Slovak Post has announced a competition for the most beautiful letter
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.pofis.sk
Published: 08. 03. 2013 12:26

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vyhlásení súťaže o najkrajší list v rámci celosvetovej súťaže na tému „Prečo je voda vzácna“ - žiaci majú možnosť vysvetliť formou listu, prečo je podľa nich voda vzácnym prírodným zdrojom, ktorý je potrebné chrániť. Uvedená téma súvisí s vyhlásením Medzinárodnej dekády „Voda – prameň života“ (2005 – 2015).

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists