Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Exhibitions and exhibits:
Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan

Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 02. 11. 2009 21:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Evaluation of Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan.


V dňoch 6. - 9. septembra 2009 sa uskutočnila v Poznani, pri príležitosti konania Majstrovstiev Európy v basketbale mužov, Medzinárodná filatelistická výstava športových a olympijských exponátov BASKETFIL 2009. Vďaka aktivite národného komisára Petra Osuského sa výstavy zúčastnilo päť slovenských exponátov (štyri v triede námetovej filatelie a jeden v triede mládeže). Najvyššie ocenenie získal Vojtech Jankovič za exponát "My Life as a Bicycle" (Môj život ako život bicykla), ktorý získal veľkú zlatú medailu a Grand Prix výstavy.

BASKETFIL 2009
 

Peter Osuský zastával na výstave BASKETFIL 2009 okrem funkcie národného komisára aj pozíciu člena medzinárodnej výstavnej poroty (už ako čerstvo vymenovaný námetový porotca FEPA). Do zodpovednosti národného komisára patrí príprava na výstavu (komunikácia s organizátormi, oslovenie vystavovateľov, výber vhodných exponátov, doručenie prihlášok organizátorom, výber a uhradenie výstavných poplatkov), starostlivosť o exponáty (preprava na výstavu, asistencia pri montáži a demontáži, preprava z výstavy) a v neposlednom rade doručenie trofejí úspešným vystavovateľom. Za zodpovednú prácu a hlavne za doručenie objemného pohára Grand Prix patrí Petrovi Osuskému vrelá vďaka.

Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Vojtech Jankovič Môj život ako život bicykla / My Life as a Bicycle Námetová trieda / Thematic Class Veľká zlatá / Large Gold 94
Igor Banás Jazdecký a dostihový šport / Equestrian Sports and Horse Racing Námetová trieda / Thematic Class Pozlátená / Vermeil 76
Ivan Trančík Zimné olympiády / Winter Olympics Námetová trieda / Thematic Class Pozlátená / Vermeil 75
František Sopko Grécky zázrak - Hry z Olympie / Greek Miracle - the Games of Olympia Námetová trieda / Thematic Class Veľká strieborná / Large Silver 70
Petra Bárdová Zimné športy / Winter Sports Trieda mládeže / Youth Class Postriebrená / Silver Bronze 60
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists