Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Interviews and social news:
Significant age anniversary of an important personality of the Slovak philately

Significant age anniversary of an important personality of the Slovak philately
Author: Vojtech Jankovič
Published: 23. 08. 2012 13:51

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Krátky medailón k významnému životnému výročiu neprehliadnuteľnej osobnosti slovenskej filatelie Ervína Smažáka (70 rokov).

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea dlhoročný bratislavský zberateľ, vystavovateľ, obchodník, vydavateľ a v neposlednom rade aj organizátor filatelistických podujatí Ervín Smažák. Pri tejto príležitosti považujem za dôležité pripomenúť si jeho pôsobenie a pozitívnu (filatelistickú) stopu, ktorú za sebou zanecháva. Ervín, ako ho všetci familiárne voláme je neortodoxným kamarátom s dobrým srdcom, s ktorým sa niekedy trochu ťažšie vychádza, ale ktorý na druhej strane vie čo chce a hlavne dokáže všetky svoje predstavy dotiahnuť do (aspoň pre neho) úspešného konca. :-)


Ervín Smažák

Pred mnohými rokmi začínal ako zberateľ a neskôr vystavovateľ športových známok a odznakov, neskôr sa mu podarilo vytvoriť úspešný filatelistický exponát Hádzaná, ktorý celkom úspešne vystavoval na mnohých domácich i zahraničných výstavách (z tých najvýznamnejších spomeňme aspoň OLYMPHILEX 1996 Atlanta, OLYMPHILEX 2000 Sydney, OLYMPHILEX 2004 Atény, SLOVOLYMPFILA 2008 Bratislava, OLYMPEX 2008 Peking). Okrem exponátu Hádzaná vytvoril aj exponát v otvorenej triede Zimné olympijské hry, ktorý taktiež vystavoval na viacerých súťažných výstavách.

V organizačnej oblasti patrí k jeho najzáslužnejším počinom (spolu-)založenie Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie pri Slovenskom olympijskom výbore (SSOŠF pri SOV), pre myšlienky ktorej dokázal nadchnúť takmer celé vedenie SOV v čele s prof. V. Černušákom, J. Mrázom a M. Mračnovou. Spoločnosť aj vďaka jeho neutíchajúcemu úsiliu prosperovala a pomohla združiť veľké množstvo zberateľov olympijských a športových filatelistických materiálov prakticky z celého sveta. Vydávala mnoho filatelistických dokladov (i suvenírov), čím pomohla zdokumentovať rozvoj slovenského olympijského hnutia a úspechy slovenských olympionikov a paralympionikov. Súčasťou Ervínovej práce v rámci SSOŠF bola aj účasť vo funkcii slovenského komisára na výstavách počas letných olympijských hier v Atlante 1996, Sydney 2000 a Pekingu 2008. Avšak asi najdôležitejším počinom, ktorý Ervín dokázal zrealizovať, je zorganizovanie medzinárodných výstav olympijskej a športovej filatelie OLYMPFILA '96, SLOVOLYMPFILA 2000, SLOVOLYMPFILA 2004SLOVOLYMPFILA 2008, pričom tú poslednú (a žiaľ skutočne je asi úplne posledná) považujem za organizačne (a pravdepodobne aj spoločensky) najvýznamnejšiu filatelistickú výstavu, ktorá sa kedy konala na území Slovenska.


Medzinárodná výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008

V posledných rokoch sa Ervín venuje aj vydavateľskej činnosti, keď vydal niekoľko katalógov hlavne svojich filatelistických materiálov so športovou tematikou a Katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov SLOVENSKO 1939 - 1945 a 1993 - 2005. Sem treba zahrnúť aj výstavné katalógy k spomenutých výstavám SLOVOLYMPFILA, ktoré obsahovo, graficky a vydavateľsky patria k tomu lepšiemu, čo na Slovensku v tejto oblasti vyšlo. Z tematicky zameraných knižných publikácií treba spomenúť knihu Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch vydanú pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 na Slovensku a knihu PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately vydanú pri príležitosti účasti slovenských paralympionikov na Letný paralympijských hrách v Londýne 2012 (pozri: Vydanie knihy PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately). Obe majú, ako je Ervínovi vlastné, okrem informačných textov a bohatej obrazovej časti aj filatelistické prílohy (známky, nálepné listy a FDC), ktoré snáď potešia nejedného zberateľa.


Katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov SLOVENSKO 1939 - 1945 a 1993 - 2005     Kniha Ľadový hokej vo filatelii na poštových materiáloch     Kniha PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately

Myslím, že aj napriek niektorým osobnostným vlastnostiam, ktoré spôsobujú občasné nedorozumenia, patrí Ervín medzi ľudí s otvoreným srdcom. A svojimi aktivitami si zaslúži miesto medzi významnými osobnosťami nielen bratislavskej filatelie a preto mu právom patrí naša vďaka a želanie, aby ešte dlho medzi nami pôsobil a podarilo sa mu vyprodukovať ešte niečo zaujímavé a užitočné, či už na poli vydavateľskom, vystavovateľskom alebo organizačnom.


Živijóó, Ervín!!!Ervín Smažák


Súvisiace články:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists