Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Specialized sections

Specialized sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022

Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away

Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away

Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away   Smutná správa o úmrtí významného slovenského filatelistu a organizátora Evžena Dofeka.
 


V emailovej schránke sa nám objavila ďalšia smutná správa, tentokrát od Ján Fabuša z Trenčína - správa hovorí o úmrtí významného trenčianskeho filatelistu a organizátora filatelistických podujatí Evžena Dofeka.

Smutná správa z Trenčína - opustil nás Evžen Dofek


Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!Post a comment

Author: Vojtech Jankovič (ná základe oznamu od Jána Fabuša)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 01. 2014 01:47
 
Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away

Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away
Sad news from Trencin - Evzen Dofek has passed away
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Odvaha nie je absencia strachu, ale skôr úsudok, že niečo iné je dôležitejšie ako strach.

(Ambrose Redmoon)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk