Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Portal news:
Recent news and new materials in the section METERMARKS

Recent news and new materials in the section METERMARKS
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 09. 07. 2016 20:27

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of current news and new materials in the METERMARKS section which is dedicated to postage stamps and other philatelic materials of other countries with relation to Slovakia and Slovaks. The second section lists the open questions to which we seek answers. If you know, advise.

Odborná sekcia ODTLAČKY VÝPLATNÝCH STROJOV je venovaná výplatným strojom, ktoré zjednodušujú vyplácanie poštových zásielok a ich ďalšie spracovanie. Prejavom vyplatenia poštovej zásielky výplatným strojom je natlačená alebo nalepená graficko-textová informácia, ktorej zjednodušene hovoríme odtlačok výplatného stroja, skrátene OVS. OVS zvyčajne obsahuje základnú identifikáciu: krajina, výška poštovného, podávacia, resp. dohliadacia pošta, dátum podania, poradové číslo odtlačku, označenie druhu zásielky, číslo alebo označenie výplatného stroja, u starších výplatných strojov číslo povolenia, prípadne ďalšie informácie. A veľmi často aj identifikačné (a niekedy aj propagačné) informácie o oprávnenom užívateľovi výplatného stroja alebo reklamné informácie zadávateľa reklamy.

Pretože naša sekcia, podobne ako okruh zberateľov tejto oblasti mechanizácie a automatizácie poštovej prevádzky, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie ODTLAČKY VÝPLATNÝCH STROJOV pribudli a stále pribúdajú.


Ak máte OVS, ktoré nie sú zaradené, prípadne ponúkate zbierku OVS na predaj, máme vážny záujem. Záujem máme v prvom rade o dobre čitateľné odtlačky na kompletných obálkach z územia Slovenska zo všetkých časových období.
Info prosím na email: vojtech.jankovic@gmail.com alebo poštovú adresu: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava.



______________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE ODTLAČKY VÝPLATNÝCH STROJOV ______________________________


Ak máte OVS, ktoré nie sú zaradené, prípadne ponúkate zbierku OVS na predaj, máme vážny záujem. Záujem máme v prvom rade o dobre čitateľné odtlačky na kompletných obálkach z územia Slovenska zo všetkých časových období.
Info prosím na email: vojtech.jankovic@gmail.com alebo poštovú adresu: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists