All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Philatelic book literature:
R. Novák: POSTAGE STAMPS - HOBBY OR INVESTMENT? THE COLLECTOR`S AND INVESTOR`S GUIDE

R. Novák: POSTAGE STAMPS - HOBBY OR INVESTMENT? THE COLLECTOR`S AND INVESTOR`S GUIDE
Author: Vojtech Jankovič
Published: 26. 12. 2022 22:02

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Introduction of and expert reviews on the textbook POŠTOVNÍ ZNÁMKY - KONÍČEK, NEBO INVESTICE? PRŮVODCE SBĚRATELE A INVESTORA (POSTAGE STAMPS - HOBBY OR INVESTMENT? THE COLLECTOR'S AND INVESTOR'S GUIDE), authored by Radek Novák.


PRŮVODCE SBĚRATELE A INVESTORA


POŠTOVNÍ ZNAMKY


KONÍČEK, NEBO INVESTICE?


Radek Novák: Poštovní známky - koníček, nebo investice?


Názov: POŠTOVNÍ ZNAMKY - KONÍČEK, NEBO INVESTICE

Autor textov: Radek Novák

Obálka: Miroslav Chromý

Grafická prava: Radek Novák/Miroslav Chromý

Vydavateľ: vlastný náklad autra

Tlačiareň: EUROPRINTY, spol.s r.o.

Rok vydania: 2020

Rozsah: 339 strán

Formát: 170×250 mm

Väzba: pevná

Tlač: plnofarebná, ofsetová

ISBN 978-80-270850-7-1

Predajná cena: 650 Kč


_________ . _________


Namiesto stručnej charakteristiky zopár úvah na úvod


Prednedávnom vyšla zaujímavá knižná publikácia, ktorá je na našom trhu výrazne odlišná od všetkých, ktoré tu doteraz vyšli. Prináša pohľad na zberateľstvo nielen z pohľadu odborného, ale aj - a to v prvom rade - z pohľadu vnímania ceny, resp. investičnej hodnoty známok a ich potenciálu finančného zhodnotenia. Povedal som si: "No konečne! Konečne sa našiel niekto, kto zobral odvahu a tejto téme sa začal venovať!". Hneď ma napadla aj ďalšia otázka v zmysle úvah, kde sa tento človek zobral a prečo sa na známky dokázal nielen "investične" pozrieť, ale svoje zistenia, názory a skúsenosti dokonca aj publikovať? Lebo, priznajme si, práve tieto poznania predstavujú pre mnohých kľúčové know-how, ktoré využívajú pre svoje vlastné potreby a nemajú najmenšie dôvody sa oň podeliť. Odpoveď na túto otázku nepoznám, no niečo naznačuje autorove tvrdenie hneď v úvode knihy, že každý zberateľ je v skutočnosti aj investor, hmmm – v zberateľskej komunite nie je tento názor veľmi populárny. Radšej sa väčšina z nás vníma ako "skutoční" zberatelia, ktorí to robia (len) pre radosť. No musím priznať, že sa s autorovým názorom postupne začínam stotožňovať, i keď ma to vnútorne zatiaľ príliš neteší. A začínam si myslieť, že bude rozumné, ak sa s týmto postojom začnú, ak nie stotožňovať, aspoň si ho priznať, aj ďalší zberatelia. Možno práve toto bolo autorovým zámerom.

A možno bolo autorovým zámerom jednoducho tieto informácie publikovať, aby našiel a pritiahol ďalších rovnako uvažujúcich zberateľov a tým rozhýbal trh... Bude to však ešte stále zbieranie pre radosť?


Recenzia ako pochvalný i kritický (subjektívny) pohľad


Poštové známky sú tu už vyše jeden a pol storočia, preto nie je prekvapením, že sa o nich šíria mnohé mýty, klebety, zaručené správy. A nečudo, že bežní (rozumej: odborne filatelisticky nevzdelaní) ľudia majú o ich existencii a vzácnosti rôzne predstavy a žijú vo všakovakých presvedčeniach. Jedným z tých hlboko zakorenených, najmä u laickej verejnosti, je presvedčenie, že známky sú vzácne, neustále rastie ich hodnota, dajú sa ľahko a výhodne speňažiť a ich vlastníci, resp. zberatelia sú veľmi bohatí ľudia. Presne s takýmito názormi sa veľmi často stretávame napríklad pri žiadostiach pozostalých o rýchle(!) speňaženie zdedenej zbierky alebo pri pokusoch o predaj zaručene vzácnych exemplárov „historických“ známok. Skutočnosť je v mnohom iná, minimálne je zložitejšia ako jednoduchý predaj zbierky za veľké peniaze, a to hneď a teraz. Žiaľ, málokto si dokáže priznať, že ten, kto sa na predaj (alebo kúpu) známok odhodlá by mal niečo o tejto oblasti vedieť. Vlastne o dvoch oblastiach: o odbornej filatelistickej a o finančno-investičnej.

A čo je to to dôležité, čo by mal predávajúci alebo kupujúci, resp. investičný zberateľ pred tým ako výhodne predá alebo kúpi poznať a vedieť? A čo vlastne zbierať a do čoho vlastne investovať?

Práve na tieto otázky sa snaží autor vo svojej knihe odpovedať. Podujal sa na neľahkú cestu vysvetliť ako to vlastne so známkami a ich hodnotou je a prečo nie je také jednoduché investovať do nich. I keď, paradoxne, jeho zámer je presne opačný – ukázať, že je to vlastne veľmi jednoduché. Myslím, že sa mu to vcelku darí, mierne mi prekáža forma a nižšia systematickosť akou to robí.

Autor si zvolil dvojitý cieľ vysvetliť základy filatelie a súčasne vysvetliť základy investovania do známok. Nie je to ľahká úloha a nie na každom mieste sa mu táto snaha vydarila. No môžem smelo napísať, že aj napriek niektorým nedostatkom, sa mu podarilo napísať a vydať najlepšiu knihu z oblasti investičnej filatelie v našich končinách. Písaná je zrozumiteľným jazykom pre bežných zberateľov a dokonca aj ne-zberateľov, čo bol pravdepodobne autorov hlavný zámer - osloviť aj potenciálnych zberateľov a investorov.

Je nespochybniteľné, že autor naštudoval a rešeršoval obrovské množstvo informácií a tieto sa vo svojej knihe pokúša priniesť čitateľovi. V mnohom sa mu to darí, pomáha mu v tom kvalitné grafické spracovanie a množstvo ilustračných obrázkov. Keď sa však pozriem na štruktúru celej knihy, ktorej predobrazom je príliš komplikovaný a na viacerých miestach nelogický obsah, mám pocit, že som sa nedozvedel všetko, čo mi chcel autor povedať. Tu niekde sa začína vytrácať dôveryhodnosť, ktorú autor literatúry faktu potrebuje získať u čitateľa. Zdôrazňujem, že je to môj osobný pohľad, mnohým iným čitateľom to nemusí vôbec prekážať a kniha sa im číta ľahko a sú z nej dokonca nadšení.

Nepochybne nosnou časťou knihy, ktorá prináša najviac nových informácií je kapitola 1 Sbíraní poštovních známek. Autor v nej zhrnul obrovské množstvo – v takejto hutnej forme doteraz nepublikovaných – poznatkov a snaží sa odpovedať na mnoho otázok, ktoré nám víria v hlavách alebo ich dokonca ani nevieme formulovať. A už len kvôli nej sa oplatí knihu si kúpiť a prečítať.

Medzi obsahovo najprínosnejšie časti patrí spracovanie výhod zbierania známok a investovania do nich v protiklade s vymenovaním a popisom nevýhod (tu mám pocit, že autor chce ukázať hlavne výhody a niektoré nevýhody neargumentuje dôsledne). Samozrejme, s názormi možno (a treba) polemizovať, no mnohé z výhod, ktoré jasne formuluje sa vo filatelistickej literatúre (a medzi zberateľmi všeobecne) objavujú po prvý raz. Zostáva na každom z nás, či s autorovými závermi súhlasí alebo si postaví vlastnú argumentačnú logiku. No návod tu je - čo sa spýtať a na čo si odpovedať - ak sa pre skutočné investovanie do známok chceme seriózne rozhodnúť.

Tiež ma veľmi zaujali kvantitatívne ukazovatele (napríklad tzv. Dimsonov index, porovnávacie tabuľky), ktoré sú najspoľahlivejším ukazovateľom ako sa investovanie do známok mení v čase, akú malo, má a pravdepodobne bude mať profitabilitu a v ktorých oblastiach má potenciál rastu. Z autorových formulácií cítiť, že sa v tejto oblasti pohybuje s prehľadom, možno by bolo vhodnejšie zaradiť viac takýchto "objektívnych" ukazovateľov a grafov. To sa však už posúvame do odbornejšieho obsahu, ktorý by pravdepodobne väčšine čitateľov nevyhovoval, preto od neho autor upustil (moja domnienka).

Radek Novák: Poštovní známky - koníček, nebo investice?

Ukážka prvej strany z úvodnej kapitoly knihy 1 Sbíraní poštovních známek(str. 13).Druhú veľmi dôležitú časť knihy predstavuje kapitola 7 Výběr nejvzácnějších známek různých zemí, ku ktorej patria aj dve predchádzajúce kapitoly 5 Některé nejdražší známky světa a 6 Některé nejdražší celistvosti světa. Popravde nerozumiem, prečo sú tieto tri kapitoly takto oddelené. Podľa môjho názoru, pri lepšej štruktúre by čitateľ získal plastickejší obraz o vzácnych známkach jednotlivých krajín a mohol by sa lepšie rozhodnúť, či si niektorú z nich vyberie a bude sa jej zberateľsky (a investične) venovať.

Pri popise najatraktívnejších, resp. najvzácnejších a z pohľadu investora najzaujímavejších položiek sa autor riadi známymi cenami položiek dosiahnutých na niektorých aukciách (všetka česť a vďaka za jeho mravenčiu prácu). Úmyselne píšem na niektorých aukciách, lebo si myslím, že aukcií, ktoré treba sledovať a dosiahnuté ceny v nich porovnávať je omnoho viac (asi by pomohla spolupráca viacerých autorov). Nehovoriac o tom, že existujú aj privátne obchody, o ktorých sa len ťažko dozvieme, no aj tie určujú ceny investične zaujímavých a potenciálne likvidných položiek. To však už opäť zachádzame hlbšie do odbornej problematiky, čo pravdepodobne nebolo autorovým zámerom. V každom ohľade, autorov výber a popis najvzácnejších známok rôznych krajín poskytuje rozumnú vzorku, ktorá pomôže v prvotnej orientácii zberateľa-investora.

Radek Novák: Poštovní známky - koníček, nebo investice?

Ukážka strany z kapitoly 7 Výběr nejvzácnějších známek různých zemí (str. 195).
Ďalšie recenzie


Pre úplnosť pripájam dve ďalšie recenzie publikované v renovovaných odborných filatelistických časopisoch:

Recenzia knihy Radek Novák: Poštovní známky - koníček, nebo investice? v časopise MERKUR REVUE

Recenzia knihy Radek Novák: Poštovní známky - koníček, nebo investice? v časopise FILATELIE


Ocenenia


Kniha Radka Nováka Poštovní známky - koníček, nebo investice? získala na Európskej filateliatickej výstave LIBEREC 2022 v triede filatelistickej literatúry veľmi pekný úspech - pozlátenú medailu (80 bodov). Gratulujeme!


Zhrnutie


Napriek tomu, že som sa v niektorých pasážach nevyhol kritickému tónu, autorovi patrí môj obdiv za to, že sa do tejto oblasti ponoril a pripravil kvalitného PRŮVODCE SBĚRATELE A INVESTORA. Patrí mu tiež moje poďakovanie – som rád, že som si knihu mohol prečítať. A nielen prečítať, ale opätovne sa ku nej vracať, takže zostáva pevnou súčasťou mojej filatelistickej knižnice. Dokonca ju plánujem používať pri odborných konzultáciách a tiež pri výučbe programu Zberateľstvo a filatelia pre študentov Univerzity tretieho veku.

Inými slovami, knihu Radka Nováka Poštovní známky - koníček, nebo investice? odporúčam každému, kto sa chce dozvedieť niečo viac o zbieraní poštových známok z iného pohľadu ako len toho bežného odborného zameraného na známky ako také – každému, kto má záujem pochopiť význam známok z pohľadu ukladania svojich financií do zbierky a ich následného zhodnotenia.

Nečakajte však, že po jej prečítaní budete hotový investor a môžete sa do investovania (a zarábania) pustiť. To čo budete, je iba informovaný začiatočník, ktorý musí ešte mnoho informácií naštudovať a mnoho skúseností získať, aby do toho mohol ísť a byť ako-tak úspešný. Ako raz jeden skúsený človek povedal: "Experience has no shortcuts." (Skúsenosť nemá skratky.)

_________ . _________


Dostupnosť a možnosť objednania


V prípade záujmu, knižka Radka Nováka Poštovní známky - koníček, nebo investice? je dostupná u väčšiny knižných predajcov v Čechách a na Slovensku, alebo si ju môžete objednať priamo u autora na elektronickej adrese radek@postovni-znamky.eu.

_________ . _________


Komentáre a názory ku knihe Známky a čaro filatelie:


... Ak túto zaujímavú knihu máte, prosím, napíšte nám svoje postrehy a názory. Isto zaujmú aj ostatných záujemcov a zberateľov.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists