All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Promotional exhibition of Slovak stamps in Poland

Promotional exhibition of Slovak stamps in Poland
Author: Miroslav Bachratý
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 08. 01. 2015 00:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on promotional exhibition of Slovak stamps in Poland, organized by and prepared from a collection of Jan Malik - a promoter of Slovakia through philately.

Spolu s novoročným vinšom prišla od nášho krakovského „ambasádora“ Mgr. Jana Malika milá správa o jeho ďalšej aktivite v uplynulom roku. V Krakove zorganizoval k 20. výročiu samostatnosti Slovenskej republiky propagačnú výstavku slovenských poštových známok zo svojej filatelistickej zbierky. Výstava sa natoľko zapáčila prítomnej delegácii Slovenského inštitútu v Poľskej republike, že sa rozhodla prezentovať exponát aj vo Varšave. Napokon sa pridalo aj Múzeum pošty vo Vratislavi (Wroclaw), ktoré nielenže od 18. 10. do 30. 11. 2014 inštalovalo Malikov exponát vo svojich výstavných priestoroch, ale k výstavke pripravilo aj ilustrovaný lístok. Počas vernisáže výstavy 18. 10. 2014 sa používala aj príležitostná pečiatka poľskej pošty s textom „Známky samostatného Slovenska / výstava Jana Malika“.

Náš poľský priateľ a propagátor Slovenska prostredníctvom filatelie si zaslúži aj naše poďakovanie a uznanie za jeho vytrvalú aktivitu na poli poľsko-slovenských vzťahov nielen v rámci filatelie.


Propagačná výstavka slovenských známok v Poľsku


Author: Miroslav Bachratý

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists