03. 12. 2023

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Postal cards with pictorial imprint XI. All-Sokol Gathering in Prague 1948 (CDV 90)

Postal cards with pictorial imprint XI. All-Sokol Gathering in Prague 1948 (CDV 90)
Author: Michal Zika
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 24. 07. 2020 08:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A surprising finding of the original arrangement of a printing plate of Czechoslovak picture postcards


Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948

(CDV 90)


Bežná séria 16 kusov príležitostných obrazových poštových lístkov XI. VŠESOKOLSKÝ ZLET V PRAHE 1948 (CDV 90) je známa v dvoch vydaniach:

A: Uzavretá číslica 4 v letopočte 1948 (tzv. Bratislavské vydanie)

B: Otvorená číslica 4 v letopočte 1948 (tzv. Pražské vydanie)


Zo zberateľského hľadiska nie je táto séria veľmi hľadaná, hoci napriek relatívne dlhej dobe platnosti (takmer 19 mesiacov) sa ozaj poštou prepravené kusy vyskytujú minimálne. To v podstate platí aj pre ostatné príležitostné CDV z tohto obdobia.

Počas „nútenej domácej prestávky“ som dal na kopu všetky série i jednotlivé kusy, ktoré som mal k dispozícii, či sa neobjaví niečo zaujímavé. Našiel som jednu nepoužitú sériu Bratislavského vydania (uzavretá číslica 4) s posunutými orezmi. Posuny nie sú mimoriadne veľké, ale dostatočné na to, aby zachytávali obrazy zo susedných polí tlačovej dosky (Obr. 1a a 1b - CDV 90/16 a CDV 90/5, Obr. 2a a 2b - CDV 90/36 a CDV 90/14).

Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90)
Obr. 1a

Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90)
Obr. 1b


Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90)
Obr. 2a

Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90)
Obr. 2b


Deväť obrazových lístkov malo časť obrazu „suseda sprava“ a tak sa mi pomerne ľahko podarilo zostaviť jednu vodorovnú štvoricu a štyri vodorovné dvojice. Všetko nasvedčovalo tomu, že lístky boli tlačené vo forme 4x4. Nemal som však určené poradie riadkov vodorovných dvojíc. Naviac, v podstate nebolo možné, aby (pri rovnakej veľkosti celín) sa nedali spárovať zvyšné dvojice do štvoríc. Prekvapenie prišlo, keď sa na každej celine zo štvorice, aj vďaka nepresnému vodorovnému orezu, objavili aj časti obrazu HORE. Oriešok bol vyriešený: Celiny boli tlačené v šiestich riadkoch po dvojiciach pod sebou a zľava na ne bola kolmo „nalepená“ zmienená štvorica (Obr. 3).

Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90)
Obr. 3
Obrazové poštové lístky XI. Všesokolský zlet v Prahe 1948 (CDV 90)
Obr. 4


Po viac ako 70 rokoch sa podarilo usporiadať túto sériu poštových lístkov tak, ako boli zoradené na tlačovej doske (Obr. 4). Či bola tlačová doska zložená iba z jednej „16-ky“ alebo dvoch, zatiaľ nie je známe.


Písané pre: portál www.postoveznamky.sk a spravodaj SSC SČF Celiny.

Author: Michal Zika

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists