Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Russian Post in Levant (I.)

Postage stamp territories - Russian Post in Levant (I.)
Author: Marián Kováč
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 17. 11. 2015 13:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the postage stamp territories area focused on the issue of postage stamps used in Russian Levant (1st part).


Termín „Levant“ (v slovenčine aj Levanta) pôvodne znamenal všeobecne východ, respektíve stredomorské krajiny na východ od Talianska. Jeho podoba vychádza z latinského „Levare“, čo približne znamená stúpať, vychádzať, vo vzťahu k slnku. Teda predstavuje región, kde z pohľadu Grékov a Rimanov vychádzalo slnko.

Levanta je historický zemepisný pojem odkazujúci na veľkú oblasť v juhozápadnej Ázii, približne ohraničenou pohorím Taurus v Anatólii na severe, pobrežím Stredozemného mora na západe, Arabskou púšťou na juhu a Mezopotámiou na východe.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Mapa Levanty z obdobia križiackych výprav na začiatku minulého tisícročia.


O ovládnutie tohto územia po stáročia bojovali mnohé národy a armády, cez Peržanov, Kresťanov, Arabov a neskôr Osmanov. Osmanská ríša bola jedna z najväčších a najmocnejších ríš v priestore pri Stredozemnom mori. Existovala v rokoch 1281 až 1923 a počas tohto obdobia zahŕňala oblasti Malej Ázie, Balkánu, Čierneho mora, Blízkeho a Stredného východu a severnej Afriky.

V roku 1720 Osmanská ríša a Cárske Rusko podpísali zmluvu, ktorej cieľom bolo zlepšenie vzájomného obchodovania a o rok neskôr bola zavedená kuriérska služba. V Konštantínopole bol v roku 1748 založený Ruský poštový úrad, ktorý bol spojený so Sankt Peterburgom (Petrohrad) dvojmesačnou kuriérnou službou, prechádzajúcou cez Bukurešt a Jassy. V roku 1799 založili poštové úrady aj v týchto mestách a ruské poštové zásielky boli obojsmerne pravidelne prepravované z hraničného úradu v Olviopole (časť neskoršieho Pervomaisku). V 1831 bola zavedená jednotná tarifa a cesta z pohraničia do hlavného mesta trvala desať dní a viedla cez 41 staníc.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný 24.februára 1844 z Konštantínopola do Odesy.


Po vypuknutí Krymskej vojny v roku 1853 bola poštová prevádzka v Levante ukončená, ale po uzavretí mieru bola obnovená a zverená „Ruskej paroplavebnej a obchodnej spoločnosti - Русское Общество Пароходства и Торговли“ (РОПиТ - ROPiT).

Známkové územia - Ruská pošta v Levante

Zakladateľ spoločnosti Nikolaj Andrejevič Arcas.
  Známkové územia - Ruská pošta v Levante

Vlajka ROPiT.


Dňa 3. augusta 1856 bol podpísaný cársky dekrét na rozvoj obchodu a poštového styku v čiernomorskom regióne medzi ruskými a zahraničnými prístavmi. Týmto dekrétom a poskytnutím úveru bola v ten deň v Odese založená spoločnosť ROPiT. S podporou zo strany štátu, najmä pomocou štátnych dotácií a pôžičiek, spoločnosť rýchlo dosiahla úspech a stala sa jednou z najväčších námorných prepravných spoločností v Čiernom mori. Podľa klauzuly v dohode mala spoločnosť nárok na 25% z poštových poplatkov.

Ruská poštová služba v Levante sídlila v Konštantínopole v časti Galata na Rue Kiritch-Capon, s pobočkami v Stamboule a na Rue Verwoda a s ďalšími agentúrami: Acre, Alexandrette, Alexandria, Batum, Beirut, Dardanelles, Haiffa, Chios, Ineboli, Jaffa, Jerusalem, Kerassunde, Lattaquie, Mersina, Metelin, Mount Athos, Ordu, Port Said, Rizeh, Saloniki, Samsun, Sinope, Smyrna, Tireboli, Trebizonde a Tripoli, aa krátku dobu aj v iných mestách.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante   Známkové územia - Ruská pošta v Levante

Ruský poštový úrad v Galate v Konštantínopole.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Mapa časti Osmanskej ríše s vyznačenými ruskými agentúrami.


Korešpondencia distribuovaná cez tieto úrady prichádzala hlavne z Ruska a Perzie, avšak prevádzka, v porovnaní s ostatnými zahraničnými poštami, bola malá. Listy boli prijímané len na priamu prepravu medzi rôznymi ruskými poštami v Levante, všetku ostatnú zahraničnú korešpondenciu vybavovala cez Odesu ruská cárska pošta.

Počnúc rokom 1862 bola prepravovaná pošta označená špeciálnou pečiatkou "Franco". Prvá známka pre použitie v Levante bola vydaná 1.januára 1863, vytlačená typografiou (kníhtlač) v štátnej tlačiarni v Petrohrade. Táto impozantná známka mala približné rozmery 43x43 milimetrov, bola bez perforácie, s nominálnou hodnotou 6 kopejok, tlačená svetlomodrou farbou na tenký papier hrúbky 0,08 mm v blokoch po štyroch v usporiadaní pod sebou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante   Známkové územia - Ruská pošta v Levante

Známkové územia - Ruská pošta v Levante

Známkové územia - Ruská pošta v LevantePrvá dotlač bola robená tmavomodrou farbou takisto na papier hrúbky 0,08 mm, avšak už v blokoch po štyroch v usporiadaní 2x2 do štvorca.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante


V roku 1866 bola urobená druhá dotlač tmavomodrou farbou na hrubší kriedový papier hrúbky 0,11 mm, takisto v usporiadaní do štvorca.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Nie je známe, že by sa do súčasnosti zachoval nejaký list s použitou známkou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante 
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante 
 
Ukážka použitých známok.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante;
 
Nevydaná skúšobná karmínová tlač.


Ďalšie dve známky, vydané pre použitie v Levante, boli vytlačené litografiou (kameňotlač) v Odese roku 1865, na objednávku spoločnosti ROPiT, ktorej iniciály niesli. Na známkach nie je žiadny údaj o nominálnej hodnote, ale predávali sa za 2 kopejky alebo 10 para pre prepravu tlačovín, respektíve za 20 kopejok alebo 2 piastre na zaplatenie poštovného za listy. Tlačový list obsahoval 28 známok v usporiadaní 7x4 a takisto ako predchádzajúce vydanie boli známky bez zúbkovania.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný 17. novembra 1865 z Chiosu do Mosulu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Llist poslaný v roku 1865 z Mersiny do Bejrútu.


V roku 1866 boli v tej istej tlačiarni v Odese kameňotlačou vydané ďalšie dve známky s pozmeneným motívom. Návrhy boli vypracované precíznejšie, nápisy, erb a plachetnica sú farebné. Usporiadanie známok v tlačovom liste bolo 7x4, rovnako ako v predchádzajúcom vydaní.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante  Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1866 zo Smyrny do Mersiny.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1867 z Port Samsun do Konštantínopolu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1867 z Port Samsun do Triestu.


Ďalšie známky boli vydané kníhtlačou 1.mája 1868 v štátnej tlačiarni v Petrohrade v hárkoch po 100 kusov. Bol použitý papier s priesvitkou s riadkovým zúbkovaním 11½. Na známkach je v strede veľká číslica určujúca nominálnu hodnotu, okolo ktorej je v ovále nápis ВОСТОЧНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ. Známky s takýmto motívom boli vydávané až do roku 1890, s použitím rôznych druhov papiera a rôznym zúbkovaním.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1871 z Acry do Bejrútu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1877 z Konštantínopola do Trebizonde.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1880 z Bejrútu do Port Saidu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1880 z Alexandretty do Alepa.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1883 z Konštantínopola do Taurisu .


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1891 z Trebizonde.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Lístok poslaný v roku 1896 zo Smyrny do Taganrogu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1900 z Jaffy do New Yorku.


V dôsledku novely poštovej tarify bolo ku koncu 1876 znížené poštovné z 10 na 8 kopejok. Desaťkopejkovým známkam z roku 1872 so zúbkovaním 14½x15 bola zmenená nominálna hodnota ručným natlačením číslice čiernou, respektíve modrou farbou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1876 z Konštantínopola do Taganrogu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1877 z Mersiny do Konštantínopola.


Počas Rusko-osmanskej vojny od apríla 1877 do marca 1878 boli všetky poštové úrady zatvorené.

Ďalšie zníženie poštovej sadzby v roku 1879 na 7 kopejok viedlo k vytvoreniu druhého pretlačového provizória. Rozlišujeme dva typy ručných pečiatok, menšia a hrubšia číslica bola použitá v Konštantínopole respektíve pečiatka s väčšou a tenšou číslicou v Bejrúte.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1880 z Konštantínopola do Taurisu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1881 z Latakie do Alepa.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1879 do Karačevky.


V roku 1890 bolo poštovné zvýšené späť na 10 kopejok. Používanie známok s číselným dizajnom pokračovalo až do leta 1900, kedy boli stiahnuté z obehu a nahradené ruskými známkami s pretlačou v čiernej, modrej alebo červenej farbe s novými hodnotami v para alebo piastroch.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Výstrižok z obálky s razítkom Samsun 20. 12. 1905.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1903 z Konštantínopola do Drážďan.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1906 z Metelinu do Alexandrie.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1912 z Jaffy do Viedne .


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1903 z Konštantínopola do Drážďan.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1907 z Konštantínopola do Bordeaux.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1913 z Konštantínopola do Lüleburgazu.


Na oslavu 50. výročia založenia spoločnosti ROPiT boli v roku 1907 pripravené na vydanie špeciálne známky, v strede ktorých bol vyobrazený parník s letopočtami 1857 - 1907. Politická situácia v tom období a prebiehajúce občianske nepokoje spôsobili odloženie vydania týchto známok až do roku 1909. Dňa 10. mája 1909 bolo vydaných 9 nominálnych hodnôt s vodorovnou čiernou menovou pretlačou v para alebo piastroch.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1909 z Konštantínopola do Bruselu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1909 z Konštantínopola do New Yorku.


Ešte v auguste toho roku bola táto emisia známok pretlačená názvami 12 poštových úradov. Týmto vydaniam sa budem podrobnejšie venovať v pokračovaní tohto článku „Ruská pošta v Levante II“. Od septembra 1910 boli vydávané ďalšie emisie, ruské známky s vodorovnou alebo diagonálnou pretlačou v para alebo piastroch.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1911 z Konštantínopola do Viedne.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1912 z Trebizondu do Konštantínopola.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Pohľadnica poslaná v roku 1912 z Trebizondu do Verdunu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1911 z Konštantínopola do Bruseluu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Pohľadnica poslaná v roku 1912 z Jeruzalema do Andenne.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1911 z Konštantínopola do Bernu.


Pri príležitosti 300 ročnej vlády dynastie Romanovovcov bola dňa 27. januára 1913 vydaná jubilejná emisia známok a všetky predchádzajúce emisie boli stiahnuté z obehu.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1913 zo Smyrny do Paríža.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1913 z Konštantínopola do Wolfersdorfu (Volfartice na Morave).


Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
List poslaný v roku 1913 zo Smyrny do Viedne.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1913 miestne na rakúsky poštový úrad v Konštantínopole.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1914 z Jeruzalema do Hildesheimu.


Posledná emisia známok pre použitie v Levante bola vydaná v auguste 1913. Boli to tri ruské známky s pretlačou v para a piastroch.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1913 zo Smyrny do Bernu.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
 
Doporučený list poslaný v roku 1914 z Konštantínopola do Linkopingu.


V súvislosti s vypuknutím prvej svetovej vojny agentúry ROPiT zatvorili k 1.októbru 1914 svoje pobočky. A nakoniec, v dôsledku občianskej vojny a po vzniku Sovietskeho zväzu, boli všetky aktíva spoločnosti znárodnené sovietskou vládou. Tým sa ukončila činnosť spoločnosti ROPiT - jednej z najväčších a vysoko úspešných ruských námorných spoločností.

Katalóg V. J. Solovieva eviduje ďalšie dve neoficiálne vydania: Bejrútske provizórium a Divoká Levanta.

ПРОВИЗОРИИ БЕЙРУТА

Po skončení okupácie spojeneckými vojskami boli v roku 1918 znovuotvorené niektoré agentúry spoločnosti v snahe o obnovenie činnosti. Za týmto účelom pretlačili známky nápisom „Р.О.П.и.Т.“ čiernou alebo modrou farbou. Použili sa zásoby známok Ruskej Levanty vydané v rokoch 1900 až 1909. Tieto známky sa však v dôsledku revolučnej doby do poštového užívania nikdy nedostali a neskôr boli rozpredané.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante
Známkové územia - Ruská pošta v Levante
Známkové územia - Ruská pošta v Levante
Známkové územia - Ruská pošta v Levante Známkové územia - Ruská pošta v Levante
Známkové územia - Ruská pošta v Levante


ДИКИЙ ЛЕВАНТ

Takéto známky boli v roku 1919 vytlačené kameňotlačou v dvojfarebnej kombinácii, známych je 58 variantov. Hoci boli pečiatkované v Konštantínopole, do poštovej prevádzky sa nikdy nedostali.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante
Známkové územia - Ruská pošta v Levante
Známkové územia - Ruská pošta v Levante


Podľa viacerých zdrojov sú tieto známky rýdzo špekulatívne, vydané len za účelom zisku využívajúc revolučnú dobu v Rusku.


Použitá literatúra a iné zdroje


  • Wikipedia.org
  • Michel: Europa-Katalog Band 7, 2009/2010.
  • Scott: Standard postage stamp catalogue, 2007.
  • В. Ю. Соловьев: Почтовые марки России и СССР 2004/2005.
  • Internet.Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.

Author: Marián Kováč

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists