Offer of philatelic literature for collectors of Olympic and sports subjects

Current offer of interesting book publications containing an overview of collector's materials and thematic information for collectors of Olympic and sports subjects

13. 09. 2020

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Lemnia (Lemheny)

Postage stamp territories - Lemnia (Lemheny)
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 10. 03. 2011 22:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Článok venovaný pretlači na uhorských známkach zo známkového územia Lemnia.


V Zpravodaji č. 42 bol uverejnený môj článok o pretlačiach na uhorských známkach v rokoch 1918/24. Neskôr bol doplnený o chorvátsky Záhreb a srbský Skorenovac. Ak vás tieto pretlače zaujímajú, môžte si tam doplniť ešte ďalšiu pretlač, známu z rumunskej obce Lemnia (Lemheny).

Lemnia leží v najvýchodnejšom výbežku Transilvánie, ktorú Rumunsko získalo v roku 1918 a definitívne mu ju pridelila Trianonská zmluva v roku 1920. Obálka na obrázku pochádza teda ešte z obdobia, kedy Lemheny bolo súčasťou Uhorska.

Znamkove zeme

Obálka bola poslaná z neďalekej obce Targu Secuiest, vtedy Kézdivásárhely. Nebola vyfrankovaná, preto bola označená obvyklou pečiatkou Porto, ak ich uvádza aj katalóg Michel.

Znamkove zeme

V Lemnii bola potom zaťažená doplatným 40 fillérov, uhradeným 4 pretlačovými známkami zrejme miestnej proveniencie na uhorských známkach 2, 3, 15 a 20 fillérov.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists