Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Lemnia (Lemheny)

Postage stamp territories - Lemnia (Lemheny)
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 10. 03. 2011 22:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Článok venovaný pretlači na uhorských známkach zo známkového územia Lemnia.


V Zpravodaji č. 42 bol uverejnený môj článok o pretlačiach na uhorských známkach v rokoch 1918/24. Neskôr bol doplnený o chorvátsky Záhreb a srbský Skorenovac. Ak vás tieto pretlače zaujímajú, môžte si tam doplniť ešte ďalšiu pretlač, známu z rumunskej obce Lemnia (Lemheny).

Lemnia leží v najvýchodnejšom výbežku Transilvánie, ktorú Rumunsko získalo v roku 1918 a definitívne mu ju pridelila Trianonská zmluva v roku 1920. Obálka na obrázku pochádza teda ešte z obdobia, kedy Lemheny bolo súčasťou Uhorska.

Znamkove zeme

Obálka bola poslaná z neďalekej obce Targu Secuiest, vtedy Kézdivásárhely. Nebola vyfrankovaná, preto bola označená obvyklou pečiatkou Porto, ak ich uvádza aj katalóg Michel.

Znamkove zeme

V Lemnii bola potom zaťažená doplatným 40 fillérov, uhradeným 4 pretlačovými známkami zrejme miestnej proveniencie na uhorských známkach 2, 3, 15 a 20 fillérov.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists