All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Postage Stamp:
Philatelic Olympics

Philatelic Olympics
Date of Issue: 05. 06. 2020
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamps issued to mark the finals of the Philatelic Olympics.


Text motifs: FILATELISTICKÁ / OLYMPIÁDA


Postage stamp artwork: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Original artwork(s):

Postage Stamp Philatelic Olympics (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Prvý ročník Filatelistickej olympiády (FO) sa konal v roku 1973, štyri roky od ustanovujúceho zjazdu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), ktorý sa stal súčasťou Zväzu československých filatelistov. Hlavnou náplňou práce v krúžkoch mladých filatelistov (KMF) je zbieranie poštových známok podľa vlastného záujmu každého mládežníka. Vedúci KMF oboznamujú členov so základmi filatelie odbornej i praktickej. Samozrejme, pravidelne pripravujú svojich zverencov na Filatelistickú olympiádu.

FO sa koná pravidelne každý rok väčšinou v mesiacoch máj alebo jún. Najprv prebehnú krúžkové kolá, potom krajské a nakoniec národné kolo. Počas spoločného československého štátu po každých piatich rokoch bolo finále FO spoločné, celoštátne. Mládežníci sa pripravujú pod vedením svojich vedúcich v krúžkoch mladých filatelistov. Príprava je zameraná na tému, ktorú vyhlási rok dopredu Komisia mládeže ZSF. Témy FO za 47 ročníkov boli rôznorodé, zamerané na rôzne oblasti spoločenského, kultúrneho a športového života. Spomeniem niektoré v rokoch 1973 – 1989: Krásy vlasti, Budovanie socialistického štátu, Úspechy našich poľnohospodárov, 30. výročie oslobodenia Československa, Úspechy našich športovcov na olympiáde a iné. V rokoch samostatného Slovenska od roku 1993: Kultúra nášho národa, História miest Slovenska, Filatelia a škola, Mládež a technika, Šport a olympizmus, Deň poštovej známky, 100. výročie prvej známky Československa a iné.

V posledných rokoch pri zníženom počte KMF i mládežníkov sa krajské kolá zrušili a uskutočnili sa len krúžkové kolá a národné kolo. Súťaž prebieha v piatich vekových kategóriách Z, A, B, C, D, od 8 do 21 rokov. Každoročne vyhlásená téma je pre všetky vekové kategórie rovnaká. Odlišuje sa len náročnosťou testov zameraných na odbornú filatelistickú oblasť a danú vyhlásenú tému. Vlastná súťaž FO sa skladá z dvoch častí: teoretická (spomínaná filatelistická oblasť a daná téma) a praktická, ktorá je zameraná na vytvorenie mini exponátu z poštových známok a iného filatelistického materiálu prislúchajúceho k danej téme. Sponzormi FO sú hlavne Slovenská pošta, a. s. a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Poštová známka venovaná FO vychádza ako posledná zo série poštových známok mládežníckych olympiád emitovaných od roku 2017. KMF ZSF plánoval inaugurovať túto známku na Národnom kole 48. ročníka FO počas Zberateľských dní v Inchebe. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa ale v roku 2020 FO nekonala.


Author (source) of the description: PaedDr. Jozef Oško


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists