03. 12. 2023

Postage Stamp:
Personalities: Stefan Osusky (1889 – 1973)

Personalities: Stefan Osusky (1889 – 1973)
Date of Issue: 31. 03. 2014
Face value: 0,45 €
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 125th birth anniversary of the prominent Slovak politician and diplomat Stefan Osusky.


Text motifs: Štefan / OSUSKÝ / (1889 - 1973)

Pictorial motifs: Portrét Štefana Osuského.

Postage stamp artwork: akad. mal. Dušan Nágel

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Stefan Osusky (1889 – 1973) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Štefan Osuský (1889 Brezova pod Bradlom − 1973 Herndo­n, USA), spoluzakladateľ Československej republiky, bol najvýznamnejším slovenským diplomatom. Jeho slovenský patriotizmus ho dostal do konfliktu s vrcholiacou maďarizáciou a znamenal vylúčenie zo všetkých škôl v Uhorsku. V USA, kam sa odsťahoval k príbuzným, získal doktorát práv. Angažoval sa v Slovenskej lige, najvýznamnejšom krajanskom spolku. Vo funkcii jej podpredsedu sa počas I. svetovej vojny podieľal na koordinácii vznikajúceho československého zahraničného odboja. Ako blízky spolupracovník T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša v Československej národnej rade sa výrazne zaslúžil o vznik Československej republiky. Ako generálny tajomník československej delegácie na parížskej mierovej konferencii podpísal v roku 1920 Trianonskú mierovú zmluvu s Maďarskom.

Po krátkom diplomatickom pôsobení v Londýne sa na takmer dve dekády stal veľvyslancom vo Francúzsku. Zároveň bol zástupcom ČSR v Spoločnosti národov, predchodkyni Organizácie spojených národov, kde zastával významné funkcie. V roku 1939 odmietol vydať vyslanectvo nemeckým diplomatom a začal organizovať zahraničný odboj. Po kapitulácii Francúzska sa stal ministrom exilovej vlády v Londýne, no pre nezhody s prezidentom Benešom bol funkcie zbavený. Názorovo sa rozchádzali i v otázke adekvátneho postavenia emancipujúceho sa Slovenska v povojnovej republike.

Po skončení vojny sa vrátil do USA, kde prednášal na univerzite, publikoval a po nástupe komunistickej totality sa angažoval v exilovej Rade slobodného Československa. Zásadne odmietal fašizmus a komunizmus a aktívne bojoval za obnovenie demokracie v krajinách podrobených komunistickou totalitou. V roku 1992 mu bol in memoriam udelený Rad T. G. Masaryka I. triedy a v roku 2001 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Jeho život a dielo spracoval historik Slavomír Michálek v knihe „Diplomat Štefan Osuský“.


Author (source) of the description: MUDr. Peter Osuský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists