Do you know what the EXPONET virtual philatelic exhibition is and how it works?

Presentation of properties and demonstration of the use of the virtual philatelic exhibition EXPONET

30. 05. 2020

Postage Stamp:
Personalities: Maximilian Hell (1720 – 1792) - 300th birth anniversary

Personalities: Maximilian Hell (1720 – 1792) - 300th birth anniversary
Date of Issue: 13. 05. 2020
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 25
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Printing technique: Ofset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 300th birth anniversary of a priest, astronomer, mathematician and physicist of Slovak origin Maximilian Hell (1720 – 1792).Pictorial motifs: Portrét M. Hella prevzatý z medirytiny Jánosa Blaschka (1770 – 1822) na pozadí mapy mesiaca publikovanej v roku 1764 v Hvezdárskej ročenke M. Hella. Kupón je venovaný Hellovým pozorovaniam prechodu Venuše pred slnečným diskom (De Transitu Veneris ante discum Solis, 1770) a výpočtu vzdialenosti Zeme od Slnka (De parallaxi Solis, 1773). Motívom prítlače FDC je prierez ďalekohľadom z kvadrantu pri pozorovaní Venuše v nórskom Vardö v roku 1768 a motívom pečiatky je dobový kvadrant slúžiaci na astronomické pozorovania .

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Personalities: Maximilian Hell (1720 – 1792) - 300th birth anniversary (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Maximilian Hell (1720 – 1792) - 300th birth anniversary (Original artwork(s))


Poštová známka - Osobnosti: Maximilián Hell (1720 – 1792) - 300. výročie narodenia


Thematic description and context:

Maximilián Hell bol významný astronóm 18. storočia. Narodil sa 15. mája 1720 v Štiavnických Baniach. Základné vzdelanie získal v rodisku, stredoškolské na Gymnáziu v Banskej Bystrici. Po skončení gymnázia požiadal o prijatie do jezuitského rádu. V roku 1740 zložil rehoľné sľuby a odišiel študovať do Viedne históriu, teológiu a filozofiu. Po vysvätení za kňaza v roku 1750 odišiel do Banskej Bystrice, kde učil na jezuitskom gymnáziu. V roku 1752 ukončil štúdium na univerzite vo Viedni. Má zásluhu na budovaní hvezdární v Trnave, Kluži, Budíne a v Jágri. V roku 1755 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Ríšskeho observatória vo Viedni, ktorú zastával do smrti. Najväčšou udalosťou v jeho živote bola expedícia za severný polárny kruh na ostrov Vardö, kde pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk. Expedícia dosiahla vynikajúce výsledky. M. Hell vypočítal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť Slnka od Zeme. Priekopnícke sú jeho výskumy v oblasti polárnej žiary a magnetického poľa. Podal obraz o prírodných pomeroch Nórska, Fínska a oblastí Severného mora – o geologickej skladbe, flóre a faune, o príčinách svetielkovania mora a o morskom odlive. Významné sú jeho astronomické ročenky, ktoré začal vydávať v roku 1757. M. Hell bol členom mnohých učených spoločností v Paríži, Štokholme, Bologni, Kodani, Göttingene, Trondheime a v Londýne. Spolupracoval s anglickou Royal Society a v roku 1790 mu bol udelený Rád anglickej vlády za vedecké práce. UNESCO zaradilo 250. výročie jeho narodenia do kalendára výročí významných osobností. Nesie po ňom názov jeden z kráterov na Mesiaci, planétka 3727-Maxhell, Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach. Zomrel 14. apríla 1792, pochovaný je v Maria Enzersdorfe pri Viedni.


Author (source) of the description: Mária Beneová, Občianske združenie MAXIMILIÁN HELL


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists