Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Postage Stamp:
Personalities: Ladislav Grosman (1921 – 1981) - 100th birth anniversary

Personalities: Ladislav Grosman (1921 – 1981) - 100th birth anniversary
Date of Issue: 29. 01. 2021
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 100th birth anniversary of a Slovak novelist and screenwriter Ladislav Grosman (1921 – 1981)


Text motifs: LADISLAV GROSMAN / 1921 - 1981

Pictorial motifs: Portrét Ladislava Grosmana, záber z filmu Obchod na korze (Ida Kamińská a Jozef Króner), zlatá soška filmového Oscara Americkej filmovej akadémie

Postage stamp artwork: Mgr. Art. Natália Ložeková

Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Ladislav Grosman (1921 – 1981) - 100th birth anniversary (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ladislav Grosman (* 4. február 1921, Humenné, Slovensko – † 25. január 1981, Tel Aviv, Izrael) bol slovenský scenárista. Patril k mnohým ľuďom, ktorí boli vo svojom živote prenasledovaní pre svoj židovský pôvod. Pochádzal z rodiny garbiara, ktorý mal päť detí. Rodičia a traja súrodenci zomreli v roku 1944 v Ružomberku počas fašistického bombardovania transportného vlaku. Obecnú školu absolvoval v Humennom, gymnázium v blízkych Michalovciach. V roku 1949 absolvoval v Prahe Vysokú školu politickú a sociálnu. Do roku 1952 pracoval vo vydavateľstve Pravda. V rokoch 1953 až 1959 bol redaktorom knižných noviniek v Slovenskej knihe. V rokoch 1953 až 1958 študoval pedagogickú psychológiu na Vysokej škole pedagogickej. Jeho diplomová práca bola na tému psychológia reklamy a doktorát PhDr. dosiahol prácou Psychologické a pedagogické aspekty knižnej reklamy v roku 1967. V rokoch 1960 až 1963 bol redaktorom v Združení československého nakladateľstva. V roku 1964 bol vedúcim redaktorom časopisu Učebné pomôcky v škole a osvete. V rokoch 1965 až 1968 bol scenáristom vo Filmový štúdiách Barrandov.

Písal beletriu, námety čerpal z rodného kraja a života drobných ľudí židovskej komunity. Hlboko preciťoval ich tragický osud a zachytil črty ich spôsobu života. Novelu Obchod na Korze napísal v roku 1965 na základe svojej o tri roky staršej poviedky Pasca. Táto novela vznikala paralelne so scenárom pre film režisérov Jána Kadára a Elmara Klosa Obchod na Korze (1965), ktorý získal v roku 1966 cenu Oscar americkej Akadémie filmového umenia za najlepší cudzojazyčný film. Grosman vykreslil strhujúci príbeh židovskej majiteľky obchodu, vdovy Rozálie Lautmannovej, ktorú hrala Ida Kamińská, a jej arizátora, Tóna Brtku v kreácii Jozefa Kronera. Vyjadril celú tragickosť osudov obyvateľov slovenského mestečka, ktorých strhnú mútne dejinné vlny nacizmu a ani jeden nedokáže nad nimi zvíťaziť. Film vznikal v štúdiu na Barrandove, nakrúcali ho v Sabinove. Keďže jeden z režisérov emigroval, dostal sa tento film na dlhé roky do trezorov. A tak až po roku 1989 sa film dostal na verejnosť a divácka verejnosť si môže opäť vychutnať herecké umenie Idy Kamińskej a Jozefa Krónera.

Po obsadení Československa sovietskou armádou v septembri 1968 odcestoval so svojou rodinou do Izraela a usídlil sa v Tel Avive. Od januára 1969 až do svojej smrti pôsobil na univerzite Bar-Ilan pri Tel Avive. Najprv pôsobil ako docent, od 1975 už ako riadny univerzitný profesor. Prednášal slovanskú literatúru a vyučoval tvorivé písanie "creative writing". Od 1979 na telavivskej univerzite prednášal scenáristiku ako externý pracovník. Osobne, ľudsky a pracovne si Ladislav Grosman najviac rozumel so svojimi priateľmi Arnoštom Lustigom a Gabrielom Laubom. Na svoju rodnú krajinu však nezanevrel, vydal ešte niekoľko menších prozaických diel, v ktorých sa vracal do detstva, k téme holokaustu, pričom si dokázal udržať typický tragikomický odstup (poviedkové knihy Nevesta, 1969, Hlavou proti múru, 1976 a Z pekla šťastie, 1994). Grosmanov príbeh je príbehom obyčajného človeka, ktorý krátko zažiaril vo svetlách reflektorov a toto svetlo ho trvalo zapísalo do dejín kinematografie 20. storočia.

Edita Grosmanová, manželka Ladislava Grosmana, o svojom manželovi povedala: "Môj manžel vždy bol a navždy zostal Humenčanom, nikdy sa tým netajil, miloval toto mesto a zomrel s láskou k nemu. Rád sa sem vracal, či už žil v Prahe alebo Izraeli."


Author (source) of the description: Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. a Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists