Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.skAngličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
  Pohľad na zaujimavú a obsahovo bohatú internetovú klubovú stránku Klubu filatelistov 54-17 Poprad.
 


Internetová stránka Klubu filatelistov 54-17 Poprad je jednou z mala "živých" nekomerčných stránok na slovenskom internete venovaných filatelii a zbieraniu známok. Ako názov hovori, informuje o činnosti klubu Klubu filatelistov 54-17 Poprad, ktorý patri medzi najaktívnejšie na Slovensku. Okrem informácii o aktuálnych termínoch klubových stretnutí a zberateľských búrz, poskytuje miesto aj na odborné informácie, filatelistické zaujímavosti a fotodokumentáciu aktivít klubu. A práve tento obsah, vo veľkej miere venovaný regionálnej poštovej histórii, robí stránku zaujímavou a nasledovaniahodnou.

Po technickej stránke je stránka vytvorená cez systém tvorby webových stránok estranky.sk, ktorý umožňuje jednoduchú tvorbu a údržbu stránok. Autori využili najjednoduchší variant s doménou 2. stupňa www.kfpoprad.estranky.sk, ktorá je bezplatná a nie potrebné ju samostatne registroval a platiť udržiavacie poplatky. Graficky je stránka prehľadná s rozumne nastavenou štruktúrou zvislého menu. V hornej casti je pohľad na Vysoké Tatry a zobrazenie zatiaľ jedinej slovenskej poštovej známky venovanej mestu Poprad.

Filatelia na internete: Internetová stránka Klubu filatelistov 54-17 Popradu


Toto všetko je pekné, no stránka by neznamenala nič (len jednorazový výstrel do tmy), ak by za ňou nestál administrátor a tím autorov, ktorí sa starajú o jej obsah. To je kľúčom k úspechu a treba povedať, že od vzniku 19. 10. 2011 stránka stále žije a rozširuje svoj obsah. Nie je aktualizovaná každý deň a dokonca asi ani nie pravidelne, to však nie je dôležité. Informácie, ktoré autori pridávajú majú svoju hodnotu aj z dlhodobého archívneho a hlavne študijného dôvodu. Posúďte sami...

Zaujímavý filatelistický obsah internetových stránok Klubu filatelistov 54-17 Poprad (aktualizovaná 1. 9. 2017):

 • Úvod - Základné informácie o Klube filatelistov 54-17 Poprad a linky za zaujímavé internetové stránky.
 • O nás - stručná no bohatá história Klubu filatelistov 54-17 Poprad a prehľad najvýznamnejších aktivít ako na poli organizačnom, tak aj na poli publikačnom a vystavovateľskom.
 • Aktuality - termíny najbližších klubových schôdzí a zberateľských stretnutí v Poprade a blízkom okolí.
 • Zaujímavosti - prezentácia často až prekvapujúcich zistení z bežnej poštovej prevádzky, ktoré prinášajú nielen otázky ale aj odpovede. A hlavne ukazujú, že aj na pohľad úplne bežná poštová zásielka môže mať svoje čaro a filatelistickú hodnotu.
  • Pošta Vradiště
  • Vianočná pošta
  • Pošta Dubové
  • Pošta na území Slovenska v roku 1776
  • Pošta na území Slovenska v roku 1831
  • Chemes Humenné
  • Bratislava 22
  • Poprad 1
  • Poprad 2
  • Poprad 6
 • Klubové zvesti - Archív Klubových zvestí KF 54-17 Poprad, ktorý ukazuje bohatosť aktivít. Tento príklad je hodný nasledovania, aby zostali zachované spomienky na ľudí, ktorí tvorili slovenskú filateliu a na ktorých aktivity by sme nemali zabudnúť.
  • Klubové zvesti 1/1997
  • Klubové zvesti 2/1997
  • Klubové zvesti 1/2000
  • Klubové zvesti 1/2001
  • Klubové zvesti 1/2003
  • Klubové zvesti 1/2007
  • Klubové zvesti 1/2011
  • Klubové zvesti 2/2011
  • Klubové zvesti 3/2011
  • Klubové zvesti 1/2012
  • Klubové zvesti 2/2012
  • Klubové zvesti 1/2013
  • Klubové zvesti 1/2014
 • Popradské pošty - obsahovo najbohatšia časť, ktorá mapuje vznik a vývoj všetkých pôšt v Poprade a blízkom okolí. Hodnotné sú hlavne zobrazenia starších poštových dokumentov, poštových pečiatok a iných poštovo-historických artefaktov. Opäť nasledovaniahodný príklad regionálnej poštovej histórie, ktorá sa nemusí zameriavať len na dávnu minulosť ale aj na súčasnosť.
  • Pošta Poprad 1, 1. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 1, 2. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 1, 3. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 1, 4. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 2, 1. časť (Železničná stanica, Ul. J. Wolkera 479)
  • Pošta Poprad 2, 2. časť (Železničná stanica, Ul. J. Wolkera 479)
  • Pošta Poprad 2, 3. časť (Železničná stanica, Ul. J. Wolkera 479)
  • Pošta Poprad 3 (Spišská Sobota, Sobotské námestie 38)
  • Pošta Poprad 4 (Veľká, Kuzmányho 4)
  • Pošta Poprad 5 (Ul. J.Curie 738)
  • Pošta Poprad 6, 1. časť (Podtatranská 5)
  • Pošta Poprad 6, 2. časť (Podtatranská 5)
  • Pošta Matejovce (Smetanova 5)
  • Pošta Poprad 8 (Dostojevského 12)
  • Pošta Poprad 9 (Novomeského 3918)
  • Pošta Kvetnica
  • Pošta Stráže pod Tatrami
 • Známkové zeme - pokus o popis problematiky tzv. známkovacích území, ktorý by trochu potreboval oživiť. Napriek tomu ukazuje ďalší záber zberateľov klubu.
 • POPRADFILA 2012 - prehľad aktivít a najdôležitejších písomných artefaktov veľmi úspešnej filatelistickej výstavy POPRADFILA 2012 vrátane kompletného výstavného katalógu a palmáre.
 • XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 - prehľad aktivít a najdôležitejších písomných artefaktov úspešne zorganizovaných XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 vrátane zborníka DFS 2014.
 • Slovenský filatelista - odkaz na najznámejší internetový zdroj filatelistickej literatúry z nášho územia: www.filaso.cz, na ktorom záujemcovia nájdu nielen skenované vydania časopisu Slovenský filatelista.
 • Fotoalbum - vskutku bohatá fotodokumentácia filatelistického života, ktorý nemusí byť vždy len prísne zameraný na zúbkované poklady.....

Cieľom tohto príspevku nie je hodnotiť, len ukázať, že aj u nás sa to dá, a tým inšpirovať aj ďalších.

Veru, na Slovensku existuje klub, ktorý robí mnoho pre svojich členov a ponúka im možnosť stretávať sa a nájsť si svoju oblasť záujmu. Samozrejme, nie je jediný, je ich viac. Klub filatelistov 54-17 Poprad však pridáva aj niečo navyše - otvorenú komunikáciu formou moderného elektronického média. Členovia klubu a ďalší zberatelia môžu, v prípade zaujímavých zistení a nálezov, prezentovať svoje poznatky nielen v úzkom kruhu na klubových stretnutiach ale aj širokej verejnosti vďaka priebežne aktualizovanej klubovej webovej stránke Klubu filatelistov 54-17 Poprad. Takáto prezentácia okrem iného umožňuje aj konštruktívnu konfrontáciu a diskusiu, ktorá nám v súčasnosti tak chýba....Post a comment

Author: Vojtech Jankovic
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 07. 09. 2017 13:38
 

Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Najhlbším princípom ľudskej povahy je túžba po uznaní.

(Willam James)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.