Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Commemorative Postmark:
Opening of the bridge Štúrovo - Ostrihom

Opening of the bridge Štúrovo - Ostrihom
Day of use: 11. 10. 2001
 
Post office: ŠTÚROVO
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Štúrovo on the occasion of the opening of the reconstructed bridge Štúrovo - Ostrihom.


Text motifs: MOST ŠTÚROVO / OSTRIHOM

Pictorial motifs: Symbolická kresba pylónu a spojenia mosta.

Thematic description and context:

Pôvodný Most Márie Valérie, ktorý bol uvedený do prevádzky r. 1895 ako tretí v sérii mostov venovaných c. k. dynastii Habsburgovcov na uhorskom úseku Dunaja, a ktorý opätovne, po predchádzajúcom prechodnom vyradení a obmedzení prevádzky v rokoch 1919 - 1927 z dôvodu deštrukcie mosta a jeho následnej rekonštrukcie, bol na Vianoce roku 1944 zničený. Ustupujúce nemecké vojská vyhodili do povetria tri stredné polia mosta, pričom došlo tiež k vážnemu poškodeniu dvoch pilierov. Vojnové torzo ako jediné na Dunaji pretrvalo 56 rokov, kým sa v zmysle medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pristúpilo k jeho spoločnej, dobovým podmienkam zodpovedajúcej obnove za rozhodujúcej finančnej pomoci EU. Most Štúrovo - Ostrihom umožňujúci stály a nepretržitý pohraničný styk prispeje značnou mierou k hospodársko-spoločenskému rozvoju priľahlých podunajských regiónov. Naviac, toto dielo obnovy sa stáva trvalým symbolom premostenia, spájania a zjednocovania národov Európy.


Author (source) of the description: Ing. Jozef Slabák, CSc. spolupredseda Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists