Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Commemorative Postmark:
Opening of the bridge Štúrovo - Ostrihom

Opening of the bridge Štúrovo - Ostrihom
Day of use: 11. 10. 2001
 
Post office: ŠTÚROVO
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Štúrovo on the occasion of the opening of the reconstructed bridge Štúrovo - Ostrihom.


Text motifs: MOST ŠTÚROVO / OSTRIHOM

Pictorial motifs: Symbolická kresba pylónu a spojenia mosta.

Thematic description and context:

Pôvodný Most Márie Valérie, ktorý bol uvedený do prevádzky r. 1895 ako tretí v sérii mostov venovaných c. k. dynastii Habsburgovcov na uhorskom úseku Dunaja, a ktorý opätovne, po predchádzajúcom prechodnom vyradení a obmedzení prevádzky v rokoch 1919 - 1927 z dôvodu deštrukcie mosta a jeho následnej rekonštrukcie, bol na Vianoce roku 1944 zničený. Ustupujúce nemecké vojská vyhodili do povetria tri stredné polia mosta, pričom došlo tiež k vážnemu poškodeniu dvoch pilierov. Vojnové torzo ako jediné na Dunaji pretrvalo 56 rokov, kým sa v zmysle medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pristúpilo k jeho spoločnej, dobovým podmienkam zodpovedajúcej obnove za rozhodujúcej finančnej pomoci EU. Most Štúrovo - Ostrihom umožňujúci stály a nepretržitý pohraničný styk prispeje značnou mierou k hospodársko-spoločenskému rozvoju priľahlých podunajských regiónov. Naviac, toto dielo obnovy sa stáva trvalým symbolom premostenia, spájania a zjednocovania národov Európy.


Author (source) of the description: Ing. Jozef Slabák, CSc. spolupredseda Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists