100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

Postage Stamp:
Olympic Games Sydney 2000 - Sport shooting

Olympic Games Sydney 2000 - Sport shooting
Date of Issue: 27. 06. 2000
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 18 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm + k
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 25
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

The commemorative postage stamp issued to mark the Summer Olympics Sydney 2000 with the image of sport shooter.


Text motifs: SYDNEY / 2000

Pictorial motifs: Známka: Špotový strelec a olympijské kruhy; Kupón: Pohľad na Sydney s budovou opery v popredí.

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Olympic Games Sydney 2000 - Sport shooting (Postage stamp with coupon)


Thematic description and context:

Po takmer polstoročí sa hry XXVII. olympiády vracajú pod Južný kríž. V roku 1956 bol ich dejiskom Melbourne a predchádzali im dramatické udalosti revolúcie v Maďarsku a jej krvavé potlačenie sovietskymi tankami. Viedli k prvému bojkotu hier, keď sa ich na protest proti tomuto mocenskému zásahu nezúčastnili športovci Holandska. Tradíciou v emisnej politike poštových správ účastníckych krajín sa stalo vydávanie známok so športovými motívmi, v ktorých očakávajú olympijské vavríny. Športová streľba sa stala motívom našej olympijskej známky, no medailové ašpirácie majú i naši vodáci a basketbalistky. Individuálne nádeje vkladáme do súťaží v plávaní. Po zlate, striebre a bronze z Atlanty 1996 by u protinožcov mohli do našej olympijskej zbierky pribudnúť ďalšie cenné kovy. Verme, že hry v krajine zeleného olympijského kruhu budú mierovými hrami, hrami coubertinovsky čestného zápolenia "... pre slávu športu!"


Author (source) of the description: Dr. Peter Osuský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists