Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany

Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany
Author: Vojtech Jankovič (obrazové podklady Milan Šajgalík)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 10. 2016 22:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Úspešné vystavenie tematického exponátu a exponátu literatúry autora M. Šajgalíka na medzinárodnej výstave II. a III. stupňa "Benedikt-Phila´16" v nemeckom meste Münsterschwarzach.

Známy slovenských filatelista, vystavovateľ a propagátor filatelie Milan Šajgalík z Nitry získal na nedávnej výstave medzinárodnej výstave II. a III. stupňa "Benedikt-Phila´16" v nemeckom meste Münsterschwarzach pekné ocenenia za svoje dva prihlásené exponáty.
V triede tematickej filatelie vystavil exponát "VĎAKA VÁM, SV. CYRIL A METOD" (Exponát bolo treba upraviť na nemecké podmienky - 12 listov na 1 rám a rozšírenie na 7 rámov, t.j. 84 listov), ktorý získal pozlátenú medailu.
V triede literatúry vystavil svoju publikáciu "Cyrilo-metodská misia vo filatelii" získal taktiež pozlátenú medailu (75 bodov).
Na výstavu prihlásil aj ďalšie dva filatelistické exponáty a 1 exponát v triede filatelistickej literatúry. Organizátori ale vybrali na vystavenie v iba jeden ďalší exponát - knižku "CYRILO-METODSKÁ MISIA VO FILATELII", ktorý získal taktiež pozlátenú medailu (75 bodov). Mrzí, že neprijali na výstavu jedno-rámový exponát "Zoborský kláštor a katedrála v Nitre", ktorý v predchádzajúcom roku získal na medzinárodnej výstave v Poľsku pozlátenú medailu.
Uvedené výsledky sú doložené diplomom, resp. palmares v triede literatúry.

Zostáva len M. Šalgalíkovi zagratulovať a zaželať mnoho energie a tvorivých nápadov do budúcnosti.Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku>

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku


Author: Vojtech Jankovič (obrazové podklady Milan Šajgalík)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists