Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!

Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany

Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany

Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany   Úspešné vystavenie tematického exponátu a exponátu literatúry autora M. Šajgalíka na medzinárodnej výstave II. a III. stupňa "Benedikt-Phila´16" v nemeckom meste Münsterschwarzach.
 


Známy slovenských filatelista, vystavovateľ a propagátor filatelie Milan Šajgalík z Nitry získal na nedávnej výstave medzinárodnej výstave II. a III. stupňa "Benedikt-Phila´16" v nemeckom meste Münsterschwarzach pekné ocenenia za svoje dva prihlásené exponáty.
V triede tematickej filatelie vystavil exponát "VĎAKA VÁM, SV. CYRIL A METOD" (Exponát bolo treba upraviť na nemecké podmienky - 12 listov na 1 rám a rozšírenie na 7 rámov, t.j. 84 listov), ktorý získal pozlátenú medailu.
V triede literatúry vystavil svoju publikáciu "Cyrilo-metodská misia vo filatelii" získal taktiež pozlátenú medailu (75 bodov).
Na výstavu prihlásil aj ďalšie dva filatelistické exponáty a 1 exponát v triede filatelistickej literatúry. Organizátori ale vybrali na vystavenie v iba jeden ďalší exponát - knižku "CYRILO-METODSKÁ MISIA VO FILATELII", ktorý získal taktiež pozlátenú medailu (75 bodov). Mrzí, že neprijali na výstavu jedno-rámový exponát "Zoborský kláštor a katedrála v Nitre", ktorý v predchádzajúcom roku získal na medzinárodnej výstave v Poľsku pozlátenú medailu.
Uvedené výsledky sú doložené diplomom, resp. palmares v triede literatúry.

Zostáva len M. Šalgalíkovi zagratulovať a zaželať mnoho energie a tvorivých nápadov do budúcnosti.Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku>

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku

Pekný úspech M. Šajgalíka na filatelistickej výstave Benedikt-Phila´16 v Nemecku


Post a comment

Author: Vojtech Jankovič (obrazové podklady Milan Šajgalík)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 10. 2016 22:55
 
Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany

Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany
Nice success of M. Šajgalik at the philatelic exhibition Benedict-Phila`16 in Germany
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Jediný spôsob, ako sa dá obstáť v nejakej skúške, je podstúpiť ju.

(Marlo Morgan)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk