The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 27. 12. 2016 00:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/4:


Úvodník    
Nový rok prichádza ..... 4
Vďaka za pomoc ..... 4
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 5
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 26. 11. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v IV. štvrťroku 2016 ..... 6
Ďalšia inaugurácia v Lipt. Mikuláši ..... 11
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2016 ..... 13
Emisný plán slov. poštových známok na rok 2017 ..... 17
Aktuálne tarify poštovného ..... 18
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015 ..... 19
Spolkový dom v Skalici - dvojnásobná tlač nie je falzifikát ..... 20
 
Naša mládež    
Čo čaká mladých filatelistov v roku 2017? ..... 23
 
Výstavy a kongresy    
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 ..... 24
60 najlepších rytín Františka Horniaka ..... 25
 
Z klubov a regiónov    
Zaujímavá tematická súvislosť 1 Kčs mince so skautingom ..... 27
100 rokov od narodenia JUDr. Vojtecha Čelku 1916 - 2016 ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Náš jubilant plk. gšt. v. v. Ing. Dominik Slezák 70-ročný ..... 29
Náš jubilant genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg 75-ročný ..... 30
Miroslav Baluška – náš jubilant ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists