New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Issue of the personalised adjusted printing sheets (UTL): Notable personalities of the world of science (Pythagoras, Euclid, Thales and Diophantus)

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4   New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/4:


Úvodník    
Nový rok prichádza ..... 4
Vďaka za pomoc ..... 4
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 5
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 26. 11. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v IV. štvrťroku 2016 ..... 6
Ďalšia inaugurácia v Lipt. Mikuláši ..... 11
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2016 ..... 13
Emisný plán slov. poštových známok na rok 2017 ..... 17
Aktuálne tarify poštovného ..... 18
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015 ..... 19
Spolkový dom v Skalici - dvojnásobná tlač nie je falzifikát ..... 20
 
Naša mládež    
Čo čaká mladých filatelistov v roku 2017? ..... 23
 
Výstavy a kongresy    
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 ..... 24
60 najlepších rytín Františka Horniaka ..... 25
 
Z klubov a regiónov    
Zaujímavá tematická súvislosť 1 Kčs mince so skautingom ..... 27
100 rokov od narodenia JUDr. Vojtecha Čelku 1916 - 2016 ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Náš jubilant plk. gšt. v. v. Ing. Dominik Slezák 70-ročný ..... 29
Náš jubilant genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg 75-ročný ..... 30
Miroslav Baluška – náš jubilant ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 27. 12. 2016 00:00
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Teoreticky sú teória a prax to isté. Prakticky nie.

(Albert Einstein)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk