Lecture (KF 00-15): Slovakia 1939 and its provisional overprints

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).

01. 02. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal FILATELIE 2016/1

New issue of the journal FILATELIE 2016/1
Author: Vojtech Jankovič
Published: 21. 01. 2016 16:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the journal of Czech and Slovak Philatelists FILATELIE ...hobby and investment! that provides specialised articles as well as recent information on the Czech and Slovak philately.Časopis českých a slovenských filatelistů Filatelie ...koníček a investice!


Filatelistický časopis FILATELIE


Redakce a administrace časopisu Filateliea sídlo Klubu Filatelie:
          Klimenská 6, 110 00 Praha 1
          Telefon: 224 810 900
          E-mail: stamps&stamps.cz
          Web: www.filatelie.cz

Šéfredaktor:
          Vladimír Münzberger

Tajemnice redakce a Klubu Filatelie:
          Helena Eiseltová Veselá<-p>

Technická spolupráce:
          Hynek Eselt

Vydává:
          FILATELIE, spol. s r.o., Klimenská 6, 110 00 Praha 1, pro Klub Filatelie, z.s.; ve spolupráci se Svazem českých filatelistů

Distribuce:
          Postservis, Poděbradská 39, Praha 9

Předplatné na rok 2016:
          ČR 468 Kč, SR 648 Kč, Evropa 998 Kč, zámoří 1.298 Kč
Číslo Filatelie 1/2016 (Ročník 66)


Filatelistický časopis FILATELIE Filatelistický časopis FILATELIEObsah


 • Kopřiva, D.: Nenápadná rarita - 9 kr 1850 pruhovaný papír
 • Listárna
 • Beneš, F.: „Padělek“ nedotisku barvy u známky 2,50 Kč Kokarda 2007
 • Beneš, F.: K dopisnici s nejvzácnějším přítiskem Poštovního muzea
 • Chudoba, J.: Hradčany - 5 h světle zelená
 • Kopřiva, D.: Zajímavý padělek celistvosti s kolkem
 • Poštovní schránky v dalekých zemích
 • Borůvka, J.: Systém přepravy a činnost vojenské pošty v letech 1989 - 94
 • Kupony anket časopisu:
  • Nejlepší článek
  • Výroční cena časopisu
  • Nejkrásnější známka roku 2015
  • Nejkrásnější ruční razítko 2015
  • Nejkrásnější FDC roku 2015
 • Anketa Nejlepší článek Filatelie roku 2015
 • Výroční cena Filatelie za rok 2015
 • Anketa o nejkrásnější českou známku – už po třiadvacáté
 • Anketa o nejkrásnější české ruční příležitostné razítko roku 2015
 • Anketa - Nejkrásnější FDC roku 2015
 • Nové slovenské známky
 • Weissenstein, J.: Delegace čs. exilové vlády na Podkarpatské Rusi a smlouva o připojení Zakarpatské Ukrajiny k USSR
 • Kunc, L.: Vojenské ceniny – neobyčejně pestré téma (6)
 • Kamenický, S.: Helmuth Schön - sto let od narození fotbalisty a trenéra
 • Malý oznamovatel

Prílohy


 • Katalog POFIS – ČR – Dodatek 2015
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists