European exhibition of postage stamps and Salon of polar philately LIBEREC 2022 - a high-quality exhibition with the participation of Slovak exhibits

A view of the European Exhibition of Postage Stamps and the Salon of Polar Philately LIBEREC 2022 through the eyes of the national commissioner of the Union of Slovak Philatelists, supplemented by a brief evaluation of the exhibits of Slovak exhibitors.

22. 11. 2022

Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/5 (111)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/5 (111)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 15. 12. 2021 15:34

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.


Bulletin SV. GABRIEL 2021/5 (111)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 60. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 16.10.2021

» Sv. Cecília, mučenica

» Svätý Tomáš Morus, mučeník - patrón právnikov a štátnikov

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Bitka pri Lepante – 450.výročie

» Swiety Jan Pawel II na znaczkach pocztowych swiata 2005-2015

» Vianočný príbeh

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2021/5 (111)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists