101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Cc. Navy - Field Post 1919)

The discovery of a contemporary postcard from 1919 with a blue double-line identification of the sender´s unit “3. setnina českoslovonského namořnictva / 1. prapor.“, which illustrates the transformation of the name Prešporok (Poszony) to Bratislava in an authentic way. The finding accompanies a short description of the origin and activities of the field post for Czechoslovak military units in Slovakia and a summary of philatelic articles devoted to this issue.

29. 09. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2017/5 (92)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2017/5 (92)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 04. 04. 2018 15:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2017/5 (92)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 53. stretnutie SSG v Močenku
 • 50 rokov encykliky Pavla VI. Populorum progressio
 • Sv. Ambróz, biskup a cirkevný učiteľ
 • Pápežský palác v Castel Gandolfo
 • Emeritný pápež Benedikt XVI. 90-ročný
 • Zo života ThDr. Jozefa Tisu
 • Blahoslavený Titus Zeman
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Inaugurácie – uvedenia známok
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2017/5 (92)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists