New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

09. 02. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Mistakes, errors and inaccuracies on the Czechoslovak postage stamps and other postal materials

Mistakes, errors and inaccuracies on the Czechoslovak postage stamps and other postal materials
Author: Vojtech Jankovič a študenti Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity
Published: 04. 11. 2020 14:08
Updated: 19. 05. 2021 11:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Identification of factual errors, inaccuracies, and grammatical errors on Czechoslovak stamps and other postal materials.


Vecné omyly, chyby a nepresnosti - ČESKOSLOVENSKO


Každý, kto niečo robí, zákonite robí aj chyby. Alebo inak: Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí.

Týka sa to aj tvorby poštových známok a ďalších poštových materiálov ako sú príležitostné pečiatky, strojové propagačné pečiatky, poštové lístky, celiny, vložky do výplatných strojov a pod. Keď sa lepšie pozrieme, na niektorých nájdeme drobné nepresnosti alebo aj väčšie chyby, nepresné texty alebo dokonca gramatické chyby. A to aj napriek tomu, že prešli viacerými formami kontroly od návrhu až po finálnu podobu. Na upresnenie uvediem, že mám na mysli vecné omyly a nepresnosti a gramatické chyby vytvorené pri návrhu, nie tlačové chyby a odchýlky, ktoré sú výsledkom procesu prípravy a realizácie známok, prípadne nedokonalosti tlače vzniknuté počas realizácie.

Ako všetko okolo nás aj táto oblasť sa vyvíja. Niektoré naše objavy sa ukazujú ako nie úplne opodstatnené, niektoré treba upresniť a niektoré sa objavujú ako nové zistenia. To je aj príklad dvoch známok s lokomotívami, ktoré vyšli v roku 1956: ZBRASLAV 1846 (10 h) a KLADNO 1859 (30 h). Po úvodnom zaradení, ktoré vychádzalo zo zistení z externého zdroja sa nám ozvali viacerí zberatelia špecializovaní na železnice a lokomotívy. Dali si námahu a odbornými faktami a obrázkami poukázali na to, že možno zachytenie lokomotív má isté nepresnosti (mierny posun v predo-zadnom smere), no nemožno hovoriť o chybách. Na základe toho sme sa rozhodli tieto dve známky známky z nášho zoznamu vyradiť.
Naše poďakovanie patrí hlavne J. Rubišarovi, A. Kuchyňkovi, M. Marekovi a P. Erghovi.


Poštové známky


1918/19 - Hradčany: Zobrazenie slnka za chrámom sv. Víta na severnej strane, kde sa slnko nikdy nemôže nachádzať (nachádza sa len na 1. - 3. kresbe, na ďalších kresbách je slnko odstránené).

Poštová známka - Hradčany


1945 - Košické vydanie - Priateľstvo so Sovietskym zväzom: Nesprávne zobrazená československá vlajka: biela farba má byť na ľavej strane. Nesprávne šrafovanie oboch vlajok: v heraldickom značení farieb šrafovaním platí pravidlo, že modrá farba sa značí vodorovnými šrafami a červená farba zvislými šrafami. Za ďalšiu obrazovú chybu môžeme považovať neprirodzené až nemožné podanie rúk - neprirodzene umiestnené prsty.

Poštová známka - Košické vydanie - Priateľstvo so Sovietskym zväzom


1948 - Osobnosti - 100. výročie Slovenského povstania - Jozef Miloslav Hurban: Nesprávne použité iniciály mena M J HURBAN namiesto správneho J M HURBAN.

Poštová známka - Osobnosti - 100. výročie Slovenského povstania - Jozef Miloslav Hurban


1956 - Lokomotívy - ZBRASLAV 1846: vyradené zo zoznamu.1956 - Lokomotívy - KLADNO 1859: vyradené zo zoznamu.1962 - Kultúrne a vedecké osobnosti - Aurel Stodola: Nesprávne uvedený rok úmrtia 1924, Aurel Stodola zomrel v roku 1942.

Poštová známka - Kultúrne a vedecké osobnosti - Aurel Stodola


1962 - Kultúrne udalosti a osobnosti - 100. výročie založenia Jednoty čs. matematikov a fyzikov: Nesprávne uvedené krstné meno Juraj namiesto správneho Jur, ktoré tento slovenský matematik celý život dôsledne používal. (Zdroj: Jur Hronec)

Poštová známka - 100. výročie založenia Jednoty čs. matematikov a fyzikov


1963 (letecké) - Lety sovietskych kozmonautov: Na známkach je nesprávne vyobrazenie kozmických lodí Vostok 5 a Vostok 6.

Poštové známky - Lety sovietskych kozmonautov


1964 - Výskum vesmíru - J. Gagarin: Zobrazená kozmická loď Vostok nezodpovedá skutočnosti.

Poštová známka - Výskum vesmíru - J. Gagarin


1964 - Výskum vesmíru - J. H. Glenn: Úniková veža je stále pripevnená ku kapsuli Mercury, pričom tá už krúži okolo Zeme.

Poštová známka - Výskum vesmíru - J. H. Glenn


1964 - Let troch kozmonautov: Zobrazená kozmická loď Voschod nezodpovedá skutočnosti.

Poštová známka - Let troch kozmonautov


1966 - Lokomotívy - KARLŠTEJN 1865: Na známke nie je zobrazená lokomotíva 408 ale lokomotíva 427 Rakúskych štátnych dráh postavená v roku 1872. Rok 1865 odkazuje na rok, kedy sa táto trieda lokomotív začala vyrábať.

Poštová známka - Lokomotívy - KARLSTEJN 1865
Poštová známka - Lokomotívy - KARLŠTEJN 1865


1966 - Výskum vesmíru - Mäkké pristátie na mesiaci: Chybne vyobrazené 4 výklopné segmenty ("nohy") na mesačnom module, správne majú byť vidieť len 3 segmenty - takto to vyzerá, akoby vzadu boli ešte 2 segmenty schované, no v skutočnosti boli na mesačnom module len 4 výklopné segmenty.

Poštová známka - Výskum vesmíru - Mäkké pristátie na mesiaci


1966 - Poľovná zver - Zajac poľný: Nesprávne latinské pomenovanie zajaca poľného - Lepus europaens (Typ I) namiesto správneho Lepus europaeus (Typ II), Chyba sa vyskytuje len na niektorých známkových poliach, preto existujú spojené typy so správnym a s nesprávnym nápisom.

Poštová známka - Poľovná zver - Zajac poľný


1967 - Výskum vesmíru - Človek na Mesiaci - orientačné systémy: Prevrátené grécke písmeno fí vo vzorci.

Poštová známka - Výskum vesmíru - Človek na Mesiaci - orientačné systémy
Poštová známka - Výskum vesmíru - Človek na Mesiaci - orientačné systémy


1967 - Výskum vesmíru - Prieskum planét Slnečnej sústavy: Názvy súhvezdí Lepus (Zajac) a Lupus (Vlk) sú vymenené.

Poštová známka - Výskum vesmíru - Prieskum planét Slnečnej sústavy
Poštová známka - Výskum vesmíru - Prieskum planét Slnečnej sústavy


1981 - Výročia osobností - 100. výročie narodenia Jura Hronca: Nesprávne uvedené krstné meno Juraj namiesto správneho Jur, ktoré tento slovenský matematik celý život dôsledne používal. (Zdroj: Jur Hronec)

Poštová známka - 100. výročie narodenia Jura Hronca


1986 - 90 rokov Československé olympijského výboru: Nesprávne určenie počtu rokov: Český olympijský výbor, ktorý bol predchodcom Československého olympijského výboru bol založený 18. mája 1899 (87 rokov), pričom Československý olympijský výbor bol založený až po vzniku Československa v apríli roku 1920 (66 rokov). (Zdroj: Český olympijský výbor)

Poštová známka - 90 rokov Československé olympijského výboruPoštové celiny s natlačenou známkou


1983 - 18. olympiáda poštových holubov: Chyba v názve krajiny - chybný názov ČESKOSKOVENSKO namiesto správneho názvu ČESKOSLOVENSKO.

Celinová obálka - 18. olympiáda poštových holubovZáver a výzva (prosba) autora


Tento článok vznikol v snahe upozorniť na niektoré z omylov a nepresností, či už kvôli zaujímavosti alebo kvôli upresneniu nepresných informácií, ktoré sa nevedomky tradujú. V žiadnom prípade nie je zámerom očierňovať tých, ktorí poštové produkty navrhujú, pripravujú a vydávajú.

Verím, že vás môj článok zaujme a prípadne aj inšpiruje poslať vaše objavy, ktoré ste spozorovali - vecné alebo gramatické chybičky, nepresnosti alebo iné anomálie. Vopred ďakujem.


Použité zdroje


© Crazy errors in Philately

© Filetelisté sobě

© Kassay, Š. - Pásztor, B.: Košické známky, Košice, 1972, 358 s,


Poďakovanie


Za doplnenie informácií o chybách na známkach s kozmickou tematikou ďakujeme Petrovi Fenclovi.

Za doplnenie informácií o chybách na známkach so železničnou tematikou ďakujeme Jaroslavovi Rubišarovi, Adolfovi Kuchyňkovi, Michalovi Marekovi a Petrovi ErghoviŽilinská univerzita v Žiline

Článok bol spracovaný v rámci vzdelávacieho modulu Zberateľstvo a filatelia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v akademickom roku 2020/2021 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič. Poďakovanie patrí všetkým študentom, ktorí prispeli.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists