Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Commemorative Postmark:

Day of use: 06. 09. 2007
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti výročia Technickej univerzity vo Zvolene.
Príležitostná ručná pečiatka pri príležitosti výročia Technickej univerzity vo Zvolene.

Deň používania: 6. 09. 2007
Pošta: Zvolen 1
Farba: čierna
Autor: Peter Gašperan
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists