Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Service des postes:

Date of Issue: 01. 12. 2007
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Služobná obálka Historický pohľad na Bratislavu (MDPT).
Služobná obálka
Historický pohľad na Bratislavu (MDPT)


Deň vydania: 1. 12. 2007
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: Dušan Kállay
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists