Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Service des postes:

Date of Issue: 01. 12. 2008
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Služobná obálka Deň poštovej známky (Slovenská pošta, a. s.).
Služobná obálka
Deň poštovej známky (Slovenská pošta, a. s.)


Deň vydania: 1. 12. 2008
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists