Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Service des postes:

Date of Issue: 01. 12. 2005
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Služobná obálka Rembrandt Van Rijn: Večera v Emauzoch (Slovenská pošta, a. s.).
Služobná obálka
Rembrandt Van Rijn: Večera v Emauzoch (Slovenská pošta, a. s.)


Deň vydania: 1. 12. 2005
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Tlačiareň: TAB, s. r. o., Bratislava
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists