Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Service des postes:

Date of Issue: 01. 12. 1998
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Služobná obálka 5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR).
Služobná obálka
5 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)


Deň vydania: 1. 12. 1998
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes)
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists