Nature protection: Significant Slovak fossils - Gastropod Vexillum svagrovskyi

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Gastropod Vexillum svagrovskyi.

09. 09. 2022

Service des postes:

Date of Issue: 18. 12. 1995
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Služobná obálka Slovenský štátny znak (MDSVP SR).
Služobná obálka
Slovenský štátny znak (MDSVP SR)


Deň vydania: 18. 12. 1995
Nominálna hodnota: 8 Sk
Autor známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists