100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers Choir

Postage stamp commemorating the 100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers` Choir

13. 03. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 18. 12. 2007
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok s natlačenou známkou Doprava na Dunaji s prítlačou ku Dňu slovenskej poštovej známky a filatelie 2007.
Deň vydania: 18. 12. 2007 (koniec platnosti 31. 12. 2009)
Nominálna hodnota: 10 Sk
Autor prítlače: akad. mal. Tomáš Krčméry
Predajná cena: 13 Sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists