World Exhibition EXPO 2020 Dubai (Joint issue with the United Arab Emirates)

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the World Exhibition EXPO 2020 Dubai.

01. 10. 2021

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 17. 06. 2011
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k 200. výročiu narodenia Franza Liszta.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
200. výročie narodenia Franza Liszta


Deň vydania: 17. 6. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,57 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists