80th Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

08. 08. 2022

Commemorative Postmark:

Day of use: 29. 04. 2011
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia MS 2011 v ľadovom hokeji v Košiciach zápasom Bielorusko - Kanada.
Príležitostná ručná pečiatka
Majstrovstvá sveta 2011 IIHF - Otvorenie - Bielorusko - Kanada


Deň používania: 29. 4. 2011
Pošta: Košice 1
Farba: modrá
Autor: Ervín Smažák

Príležitostná pečiatka Košice 1 sa bude dňa 29. 4. 2011 používať na troch miestach a to v autopošte na Hlavnej ulici a na pošte Košice 1 (pečiatky s domicilom Košice 1 boli pripravené v dvoch kópiách s rozlišovacími číslami 1 a 2) a nasledujúcich sedem dní na pošte Košice 1.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists