Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia)

Invitation to the Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia).

17. 09. 2023

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 10. 09. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k XXVII. dňom filatelie Slovenska v Ružomberku.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
XXVII. dni filatelie Slovenska


Deň vydania: 10. 9. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače:
Predajná cena: 0,57 €


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists