Postage stamp territories - Courland (I)

Article from the stamp territories area dedicated to postal services in the areas of today Latvia (1st part).

26. 02. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 12. 11. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok s natlačenou známkou Gotická pečať z Trnavy s prítlačou k Národnej mládežníckej filatelistickej výstave JUNIORFILA 2010 v Nitre.
Deň vydania: 12. 11. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,50 €

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists