101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

30. 09. 2020

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 23. 09. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok s natlačenou známkou Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia - Čierny Brod s prítlačou k výstave Karola Felixa "Na ceste / On the Road" v Nitrianskej galérii v Nitre.
Deň vydania: 23. 9. 2010
Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Karol Felix
Predajná cena: 0,50 €
Textový motív: Karol Felix - NA CESTE/ON THE ROAD / Nitrianska galéria 23. 9. - 14. 11. 2010

Súvisiace materiály:


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists