Publishing of the Monograph of Stamps of Slovakia 1939 to 1945

Information about the publishing of the long-awaited two-part monograph Ondrej Földes: Monographs of stamps of Slovakia 1939 to 1945 and the possibility of ordering it.

26. 01. 2023

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 25. 07. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k 20. výročiu Pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
20 rokov Pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti


Deň vydania: 25. 7. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Predajná cena: 0,57 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists