Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

25. 05. 2023

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 30. 05. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k Otvoreniu diaľnice Sverepec - Vrtižer a výstave "Fotodiaľnica" v MG ART Galérii v Považskej Bystrici.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
Fotodiaľnica v MG ART Galérii - Otvorenie diaľnice Sverepec - Vrtižer 30. 5. 2010


Deň vydania: 30. 5. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače: Marián Čapka
Predajná cena: 0,57 €


Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists