Additional information on the London souvenir sheet 1943

Article devoted to additional information on the "London Souvenir Sheet" issued on the occasion of the "Exhibition of Czechoslovak Stamps in London" in 1943.

09. 02. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 01. 04. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok s natlačenou známkou Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia - Čierny Brod s prítlačou k úspešným slovenským medailistom na XXI. ZOH Vancouver 2010.
Deň vydania: 1. 4. 2010
Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Ervín Smažák s použitím fotografie Jána Sukupa
Predajná cena: 0,50 €

Súvisiace materiály: Špeciálna ponuka:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists