All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 21. 10. 2009
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou Italia 2009 Rím
Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou
Italia 2009 Rím


Deň vydania: 21. 10. 2009
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter Augustovič
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,40 € + 0,17 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists