Looking-buying for my collection international reply coupons SLOVENSKO

Looking for Slovak international reply coupons (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 03. 09. 2009
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok s natlačenou známkou Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia - Čierny Brod s prítlačou k zberateľskému veľtrhu Sběratel 2009 v Prahe.
Deň vydania: 3. 9. 2009
Nominálna hodnota: T2 50 g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: T2 50 g + 0,10 €


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists