Monographs of Czechoslovak and Czech stamps

Overview of so far published and yet planned volumes of MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK STAMPS and MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK AND CZECH STAMPS and POSTAL HISTORY.

10. 11. 2021

Blue Metermark:

Date of Issue: 15. 10. 2015
 
Post office: BRATISLAVA 18
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: Nie je

Pictorial motifs: Nie je.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Poštový diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Poštový diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 18
  • PSČ: 810 08
  • Licenčné číslo: 88031
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000044438
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 15. 10. 2015
  • Kód produktu: O1 (ostatné služby bez DPH (ktoré nie je možné ofrankovať prostredníctvom softwaru Tarify))

Identifikovaná doba používania: ... - 15. 10. 2015 - ...


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists