100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

Blue Metermark:

Date of Issue: 28. 10. 2015
 
Post office: BRATISLAVA 16
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: Poštová banka, a.s. / Dvořákovo nábrežie 4 / 818 02 Bratislava 16

Pictorial motifs: Logo Poštovej banky - poštárska trubka.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 16
  • PSČ: 810 06
  • Licenčné číslo: 74102
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000351332
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 28. 10. 2015
  • Kód produktu: Z1 (list 2. triedy do 50 g so zmluvou na Technologický bonus)

Identifikovaná doba používania: ... - 28. 10. 2015 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists