Personalities: Alexander Dubcek (1921 – 1992) - 100th birth anniversary

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 100th birth anniversary of the communist political, main person of the Prague Spring 1968 Alexander Dubcek.

26. 11. 2021

Blue Metermark:

Date of Issue: 28. 10. 2015
 
Post office: BRATISLAVA 16
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: Poštová banka, a.s. / Dvořákovo nábrežie 4 / 818 02 Bratislava 16

Pictorial motifs: Logo Poštovej banky - poštárska trubka.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 16
  • PSČ: 810 06
  • Licenčné číslo: 74102
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000351332
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 28. 10. 2015
  • Kód produktu: Z1 (list 2. triedy do 50 g so zmluvou na Technologický bonus)

Identifikovaná doba používania: ... - 28. 10. 2015 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists