New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

14. 04. 2022

Blue Metermark:

Date of Issue: 02. 02. 2016
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky / Špitálska 4,6,8 / 816 43 Bratislava

Pictorial motifs: Štátny znak Slovenska

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)
» Názov pošty: BRATISLAVA 1
» PSČ: 810 00
» Licenčné číslo: 70097
» Poradové číslo podávanej zásielky: #000034665
» Výplatná hodnota: €001.15
» Dátum podania: 02. 02. 2016
» Kód produktu: R2 (doporučený list 2. triedy)

Identifikovaná doba používania: ... - 2. 2. 2016 - 5. 2. 2016 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists