Magic twos or What can be the highest number of twos in a postal item?

Call to create or find postal items with the largest number of "postal" twos on the occasion of the magic date February 22, 2022.

11. 02. 2022

Blue Metermark:

Date of Issue: 16. 12. 2011
 
Post office: ŽILINA 12
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA / Energia pre váš život

Pictorial motifs: Logo SSE, logo EDF.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: ŽILINA 12
  • PSČ: 011 23
  • Licenčné číslo: 77011
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000174731
  • Výplatná hodnota: €000.40
  • Dátum podania: 16. 12. 2011
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 16. 12. 2011 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists