New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

09. 12. 2023

Blue Metermark:

Date of Issue: 16. 12. 2011
 
Post office: ŽILINA 12
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA / Energia pre váš život

Pictorial motifs: Logo SSE, logo EDF.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: ŽILINA 12
  • PSČ: 011 23
  • Licenčné číslo: 77011
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000174731
  • Výplatná hodnota: €000.40
  • Dátum podania: 16. 12. 2011
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 16. 12. 2011 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists