Slightly unsuccessful joint issue Environmental sustainability ACT NOW

Assessment of the planned joint issue Environmental sustainability ACT NOW.

03. 04. 2020

Interviews and social news:
Martin Činovský: Writing a letter is like creating a work of art

Martin Činovský: Writing a letter is like creating a work of art
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.pravda.sk
Published: 21. 10. 2013 07:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Krátka výpoveď Martina Činovského o jeho záľube písať listy a trochu aj o kráse slovenských poštových známok a ich používaní pri písaní listov.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists