New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

19. 09. 2023

I purchase / I seek:

Looking for Slovak stationery envelopes with imprint

Looking for Slovak stationery envelopes with imprint
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Looking for Slovak stationery envelopes with imprint COB 067 a COB 078 ....


Súrne hľadám nasledovné celinové obálky COB 067 a COB 078 Slovenska (aj viac kusov):

  • COB 067 - Veľká cena Bradla
    Celinová obálka s prítlačou - Veľká cena Bradla
    Hľadám použitú z bežnej poštovej prevádzky a/alebo nepoužitú s pečiatkou z ochoty

  • COB 078 - 800. výročie prvej písomnej zmienky o Malackách
    Celinová obálka s prítlačou - 800. výročie prvej písomnej zmienky o Malackách
    Hľadám v ľubovoľnej forme nepoužitú a/alebo použitú, špeciálne hľadám riadne použitú z bežnej poštovej prevádzky.

Ponuky prosím na uvedenú emailovú (preferujem) alebo korešpondenčnú adresu.


Vopred ďakujem, VJA!
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017
Email: vojtech.jankovic@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists