Edition of the Monograph of Stamps of Slovakia 1939 to 1945

Information about the publication of the long-awaited two-part monograph Ondrej Földes: Monographs of stamps of Slovakia 1939 to 1945 and the possibility of ordering it.

26. 01. 2023

I purchase / I seek:

Looking-buying for my collection international reply coupons SLOVENSKO

Looking-buying for my collection international reply coupons SLOVENSKO
Name: MUDr. Ján Dobrovolský

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Looking for Slovak international reply coupons (Coupon-réponse International)


Hľadám - kúpim do zbierky medzinárodné odpoveďky SLOVENSKO:

Slovensko po roku 1993 (katalóg Zberateľ):

» CRI 02 - čistá

Medzinárodná odpoveďka Slovensko


» CRI 03 s prítlačou SLOVAQUIE - čistá, použitá

Medzinárodná odpoveďka Slovensko


Slovenský štát 1939 - 45 (katalóg Synek):

MO 1 a MO2 (veľké R)


Viac informácií o medzinárodných odpoveďkách nájdete v článku: Čo zbierame? ... medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International).
Name: MUDr. Ján Dobrovolský


Email: dobrovolsky@gecom.sk

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists