Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia)

Invitation to the Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia).

17. 09. 2023

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Production of postal valuables and protective elements

Lecture (KF 00-15): Production of postal valuables and protective elements
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 01. 06. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Jaroslav Šteffek: Výroba poštovních cenin a ochranné prvky


štvrtok 1. 6. 2023 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists