Jaroslav Petrásek went to the Olympic collector`s heaven

Sad news about the passing of a great person, collector, publicist, organizer and especially a friend with a big heart - Jaroslav Petrásek (January 1, 1941 – August 3, 2022).

11. 08. 2022

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Automobile Post Offices 1957 - 1999

Lecture (KF 00-15): Automobile Post Offices 1957 - 1999
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 03. 02. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Petr Študent: Automobilové pošty 1957 - 1999


štvrtok 3. 2. 2022 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists